Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 11.8.2021
En / Sk
modrykonik logo

Centrum recenzií

Last Posledná aktualizácia: 11.8.2021
Centrumrecenzii

Podklady potrebné na vytvorenie Produktovej stránky

Text produktovej stránky
Dĺžka textu rozšírenej Produktovej stránky je maximálne 1200 znakov. Text Produktovej stránky, ktorý bude zverejnený v Centre recenzií, posiela klient a v rovnakom znení bude na stránke publikovaný.

Odkazy
V texte sa môže nachádzať maximálne 1 odkaz na externú stránku.

E-shop
Pod Produktovou stránkou je možnosť vložiť do konverzného boxu 1 odkaz na e-shop, podľa vlastného uváženia. Ostatné e-shopy bude do konverzného boxu pridávať algoritmicky Modrý koník.

Obrázky
Cover fotka v úvode Produktovej stránky má pomer strán 2,5 (šírka) x 1 (výška). Preto je potrebne dodať fotografiu s pomerom 624x250 px (poprípade 1000x400, 1500x600, 2000x800).
V prípade iného formátu sa pomer strán zredukuje. Produktová stránka môže obsahovať 3 obrázky v galérii, z toho jeden v tele textu. Obrázky musia mať maximálnu veľkosť 15 MB a šírku maximálne 1200 px.

Ostatné podmienky a požiadavky:
Pre realizáciu kampane je potrebné vyplniť Dotazník na prípravu Produktovej stránky najneskôr 2 týždne pred plánovaným zverejnením Produktovej stránky. V prípade nedodania podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvotným skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

← Späť