Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 28.7.2021
modrykonik logo

Centrum recenzií

Posledná aktualizácia: 28.7.2021
Centrumrecenzii Centrumrecenzii

Podklady potrebné na spustenie kampane Detailné recenzie a Sampling

Podklady pre tvorbu sprievodných textov:
Pre realizáciu kampane je potrebné vyplniť dotazník Testovanie produktov najneskôr najneskôr 2 týždne pred plánovaným spustením kampane.
Produkty:
Produkty, ktoré sú predmetom testovania je potrebné zaslať najneskôr k dátumu začiatku kampane v dostatočnom počte.

Ostatné podmienky a požiadavky:
V prípade nedodania podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvotným skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

← Späť