Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 28.7.2021
modrykonik logo

Centrum recenzií

Posledná aktualizácia: 28.7.2021
Centrumrecenzii

Podklady potrebné na realizáciu Review Funnel
Podklady:
Pre vytvorenie dotazníka pre zber recenzií pod Produktovou stránkou v Centre recenzií potrebujeme základné informácie o vás a vašom produkte potrebné na vytvorenie dotazníku. Potrebné podklady získame vyplnením Dotazníka pre zber recenzií na Modrom koníku.

Ostatné podmienky a požiadavky:
Pre zber recenzií pod Produktovou stránkou v Centre recenzií je potrebné vyplniť Dotazník pre zber recenzií na Modrom koníku 2 týždne pred plánovaným spustením Review Funnel.
V prípade nedodania reklamných podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvotným skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

← Späť