Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 13.9.2022
modrykonik logo

Video v Halfpage

Posledná aktualizácia: 13.9.2022
video laptop video desktop

Špecifikácia podmienok formátu "Video v Halfpage"

Zoznam potrebných podkladov

  1. Videosúbor, ktorý nie je dlhší ako 60 sekúnd a väčší ako 30MB, vo formáte MP4.
  2. Adresa prekliku.
  3. Pozadie - kreatíva veľkosti 300 x 600px vo formáte jpg.
  4. Je možné pridať malý, vrchný obrázok, ktorý môže z časti prekrývať video.

Popis zobrazovania video banneru

KVideo sa po načítaní zobrazí v ploche pre Halfpage na desktopoch aj mobiloch. Automaticky sa začne prehrávať bez zvuku. Kliknutím na ikonu reproduktora je zvuk možné zapnúť. Odporúčame pridať titulky. Vo videu je tlačidlo na pozastavenie prehrávania.

Ak chcete vlastné meracie kódy, kód na impresie potrebujeme vo formáte 1x1 img tracking pixelu (javascriptové meracie kódy náš adserver nepotrebuje). Vždy je potrebné použiť prokotol HTTPS.

Právne a obchodné podmienky

  1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
  2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
  4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
  5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.
← Späť na zoznam formátov