Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 13.9.2022
modrykonik logo

Native Ad

Posledná aktualizácia: 13.9.2022

Zobrazenie na desktope

Zobrazenie na iPhone 5/SE

Zobrazenie na Galaxy S9

Zobrazenie na iPhone 8 Pus

Špecifikácia podmienok formátu “Native ad“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Hlavný vizuál: Obrázok rozmerov 1200 x 628 px formátu JPEG, PNG alebo GIF. 30px zhora aj zdola odporúčame zapĺňať len pozadím - na najväčších smartfónoch sa tieto časti nezobrazia.
 2. Nadpis banneru: Na bežne používaných mobiloch sa z neho zobrazí približne 45 znakov, na desktopoch približne 110 znakov.
 3. Text banneru: Na bežne najčatejšie používaných mobiloch sa z neho zobrazí 120 znakov, na menších mobiloch približne 100 znakov a na desktopoch 240 znakov. Do tohoto textu nie je potrebné zakomponovať výzvu k akcii, tá má vlastnú kolónku nižšie.
 4. Logo firmy: Logo firmy, prípadne iný obrázok s rozlíšením 90 x 90 px, ktorý sa zobrazí v ľavom dolnom rohu kreatívy.
 5. Názov firmy: Text, ktorý sa zobrazí vedľa firemného loga.

 6. CTA text: Hlavná výzva k akcii - text, ktorý sa zobrazí v pravom dolnom rohu kreatívy.

 7. Adresa prekliku: URL, kam má celý banner smerovať.

Právne a obchodné podmienky

 1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
 2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
 3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
 4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.
← Späť na zoznam formátov