Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 16.9.2022
modrykonik logo

Outstream video

Posledná aktualizácia: 16.9.2022
video laptop video desktop

Špecifikácia podmienok formátu "Outstream"

Zoznam potrebných podkladov

  1. Videosúbor, ktorý nie je dlhší ako 60 sekúnd a väčší ako 20MB
  2. Adresa prekliku

Popis zobrazovania video banneru:

Outstream video sa po načítaní "rozbalí" na pravej strane desktopovej homepage, alebo približne v polovici "feedu" na mobiloch.

Video sa automaticky začne prehrávať bez zvuku, kliknutím na ikonu reproduktora je zvuk možné zapnúť, odporúčame však pridať do videa titulky. Video je možné "skipnúť" kliknutím na tlačidlo. Vtedy video zmizne a na jeho miesto sa nasunie webový obsah.

Právne a obchodné podmienky

  1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
  2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
  4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
  5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.
← Späť na zoznam formátov