Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 16.9.2022
modrykonik logo

PR článok

Posledná aktualizácia: 16.9.2022
pr clanok

Špecifikácia podmienok formátu „PR článok“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Text článku
  Dĺžka PR článku je maximálne 5 normostrán, teda 9.000 znakov vrátane medzier.
 2. Odkazy
  V texte by sa mali nachádzať aspoň 3 odkazy na externé stránky.
 3. Obrázky
  V PR článku sa musí nachádzať aspoň jeden obrázok s veľkosťou max. 150 kB a šírkou maximálne 624 px.

Právne a obchodné podmienky

 1. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane. 
 2. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa. 
 3. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s vyššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky,
 4. Dodávateľ negarantuje počet čítaní článku.
← Späť na zoznam formátov