Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 14.9.2022
modrykonik logo

Súťaž

Posledná aktualizácia: 14.9.2022
sutaz zoom

Špecifikácia podmienok formátu "Súťaž"

Zoznam potrebných podkladov

 1. Brief
  Najneskôr 1 týždeň pred plánovaným zverejnením súťaže, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete v nasledujúcom odkaze: Dotazník k súťaži.
 2. Výhra
  Dodanie produktov na adresu Špaldová 16, 821 06 Bratislava, v prípade, že výhry budeme odosielať výherkyniam my.

Právne a obchodné podmienky

 1. Súťaž je reklamný formát, ktorého podstatou je organizácia reklamnej súťaže pre Odberateľa na Internetovej stránke Modrý koník (ďalej len Dodávateľ)
  • Organizátorom súťaže je Dodávateľ.
  • Vyhlasovateľom súťaže je Odberateľ. V prípade, že Odberateľ zastupuje klienta ako reklamná agentúra, vyhlasovateľom súťaže je klient Odberateľa.
  • V prípade, že Dodávateľ realizuje súťaž za účelom vlastných marketingových aktivít, organizátorom aj vyhlasovateľom je Dodávateľ.
  • Zodpovednosť za zabezpečenie výhry nesie výhradne Odberateľ a to po všetkých stránkach. Dodávateľ sa žiadnym spôsobom nepodieľa na zabezpečení výhry.
 1. V rámci reklamného formátu „Súťaž“ sa Dodávateľ zaväzuje:
  • zverejniť informáciu o súťaži na Internetovej stránke a zabezpečiť organizáciu reklamnej súťaže na Internetovej stránke,
  • zabezpečiť, ak sa s Odberateľom nedohodne inak, náhodný výber výhercov (spôsobom a v počte dohodnutom s Odberateľom) spomedzi správne odpovedajúcich súťažiacich. V cene nie sú zahrnuté náklady na poskytnuté produkty, služby a ich zasielanie. Tieto náklady znáša v plnej miere Odberateľ.
 1. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možné pevne určiť, a to vzhľadom na povahu formátu „Súťaž“ a potrebnú súčinnosť Odberateľa (napr. dodanie podkladov).
 2. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v Objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Súťaž“ bude trvať jeden týždeň, od pondelka 9:00 do nedele 23:59.
 3. Odberateľ sa zaväzuje:
  • dodať Dodávateľovi všetky podklady k reklamnej kampani (najmä: úvod, zoznam cien, o ktoré sa súťaží a koľko výhercov ich získa, spôsob náhodného výberu výhercov, samotnú súťažnú otázku, nápovedu na otázku vo forme odkazu na vlastný web, texty, fotografie a pod.), a to najmenej 2 týždne pred začatím uverejňovania reklamy,
  • poskytnúť technickú a komunikačnú podporu pre Dodávateľa,
  • ak sa tak dohodne s Dodávateľom, po skončení reklamnej kampane náhodným výberom vybrať výhercov spomedzi súťažiacich,

  • zaslať výhry výhercom.

← Späť na zoznam formátov