Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 26.1.2024
modrykonik logo

Sponzorované video

Posledná aktualizácia: 26.1.2024
youtube laptop youtube desktop

Špecifikácia podmienok formátu „Youtube - sponzor videa“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Brief
  Najneskôr 8 týždňov pred plánovaným zverejnením videa vyplnte folmulár, ktorý nájdete v nasledujúcom odkaze: Formulár k videu
 2. Text voice overu
  Text by mal odznieť do 5 sekúnd, avšak treba rátať s tým, že vždy začína: “Sponzorom tohto videa je …”.
 3. Grafika
  Banner v rozmere 1920 x 1080 px - Full HD v jednom z formátov: JPEG, PNG, GIF, a to najneskôr 7 pracovných dní pred zverejnením videa.

Právne a obchodné podmienky

 1. V rámci reklamného formátu „Youtube - sponzor videa“ sa Dodávateľ zaväzuje:
  • vytvoriť scenár a video podľa informácii od Odberateľa,
  • poskytnúť Odberateľovi jedno kolo pripomienok k scenáru a hrubému strihu videa,
  • umiestniť do videa vizuál doručený Odberateľom,
  • zabezpečiť s protagonistami videa podpis Súhlasu so spracovaním osobných údajov a použitím spoločného diela alebo v prípade potreby Autorskú zmluvu,
  • zverejniť video na Youtube kanáli Dodávateľa a zabezpečiť mu garantovaný zásah.
 1. Odberateľ sa zaväzuje:

  • doručiť Dodávateľovi všetky požadované informácie k príprave videa, a to najneskôr 6 týždňov pred plánovaným zverejnením videa,
  • poskytnúť Dodávateľovi produkty alebo služby potrebné k vytvoreniu video obsahu,
  • dôkladne skontrolovať scenár aj hrubý strih,
  • poskytnúť Dodávateľovi informácie o prípadných rizikách a obmedzenia zverejňovania reklamy v rámci komunikovanej témy Odberateľa,
  • poskytnúť svoju súčinnosť v prípade právnych nezrovnalostí v rámci komunikovanej témy v jeho reklamnej kampani a riešenia súdnych sporov.
 1. Odberateľ berie na vedomie, že:

  • v prípade nedodania kompletných informácií o neželaných alebo naopak žiadaných výrazoch a vyjadreniach si následne nemôže nárokovať na bezodplatnú zmenu vo videu po jeho natočení,
  • má nárok na jedno bezodplatné pripomienkovacie kolo v rámci scenára a jedno bezodplatné pripomienkovacie kolo v rámci hrubého strihu,
  • od vyplnenia a zaslania požadovaných informácií k vytvoreniu videa, bude video pripravené na zverejnenie najskôr o 6 týždňov.
← Späť na zoznam formátov