Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 28.7.2021
modrykonik logo

Natívny článok

Posledná aktualizácia: 28.7.2021
nativny clanok

Podklady potrebné na zverejnenie Natívneho článku

Profil redaktorky a téma Natívneho článku: Redaktorky, ktoré píšu Natívny článok vyberáme na základe špecifikácií klienta - skúsenosť s produktom, vek detí, záujmy, a podobne. Presne, zrozumiteľne a jasne sformulovaná téma umožní redaktorke porozumieť cieľu vašej komunikácie, vďaka čomu môže napísať článok podľa vašich kritérií. Potrebné je uviesť, na čo sa má pri tvorbe článku zamerať, rovnako, čomu sa vyvarovať.

Profil redaktorky a tému komunikácie je potrebné dohodnúť minimálne 3 týždne pred plánovaným zverejnením Natívneho článku.

Podklady:
Pre kvalitne spracovanú problematiku je potrebné dodať redaktorke podklady, z ktorých môže získavať relevantné informácie k danej problematike.

Produkt:
Ak sa Natívnym článkom propaguje produkt, ktorého používanie má redaktorka spracovať vo forme Natívneho článku, je potrebné produkt poslať minimálne 3 týždne pred plánovaným zverejnením Natívneho článku.

Odkazy:
Natívny článok je na konci označený, z koho podporou bol publikovaný. Názov firmy obsahuje odkaz na externú stránku. V texte sa môžu a nemusia nachádzať odkazy na externé stránky.

Ostatné podmienky a požiadavky:
Dotazník na prípravu Natívneho článku je potrebné vyplniť najneskôr 3 týždne pred plánovaným zverejnením Natívneho článku. V prípade nedodania reklamných podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvotným skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

← Späť na zoznam formátov