Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 03.08.2021
modrykonik logo

PR článok

Posledná aktualizácia: 03.08.2021
pr clanok

Text článku
Dĺžka PR článku je maximálne 5 normostrán, teda 9.000 znakov vrátane medzier.

Odkazy
V texte by sa mali nachádzať aspoň 3 odkazy na externé stránky.

Obrázky
V PR článku sa musí nachádzať aspoň jeden obrázok s veľkosťou max. 150 kB a šírkou maximálne 624 px.

Video
Do PR článku je možné pridať video. Video si môžete umiestniť cez vlastný účet na Youtube, alebo inú stránku, ktorú na tento účel používate. Video do PR článku vložíme pomocou embed kódu, ktorý nám zašlete a sledovanosť si vyhodnocujete sami. Je možné poslať nám aj samotný videosúbor vo formáte .mp4.

Meracie kódy
Do PR článku nie je možné nasadiť merací kód na impresie. Počet čítaní článku sa zobrazuje priamo v jeho hlavičke.
Merací kód na prekliky je možné využiť.

Ostatné podmienky a požiadavky
Podklady na PR článok nám prosím dodajte najnejskôr 4 pracovné dni pred plánovaným spustením kampane. V prípade nedodania reklamných podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvótnym skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

Nie sme kreatívna agentúra, obsah kampaní (texty, kreatívy) teda nevytvárame.

← Späť na zoznam formátov