Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 26.7.2021
modrykonik logo

Súťaž

Posledná aktualizácia: 26.7.2021
sutaz zoom

Na zrealizovanie súťaže od vás potrebujeme:

Názov súťaže
Názov súťaže je názvom súťažnej témy, v ktorej súťaž prebieha. Mal by byť výstižný a nemal by mať viac ako 50 znakov, aby sa celý názov súťaže zobrazil aj na Homepage v zozname aktívnych tém.

Text vyhlásenia súťaže - úvod
Úvod do súťaže, krátke predstavenie spoločnosti, ktorá za súťažou stojí, prípadne iný vhodný text, ktorý užívateľov presvedčí, aby sa do súťaže zapojili.

Ceny, ktoré možno vyhrať
Akú cenu, príp. balíček cien je možné vyhrať.

Počet výherkýň
Koľko užívateliek získa ceny.

Súťažná otázka
Samotná otázka, resp. úloha, ktorou sa užívateľky zapoja do súťaže. Môže mať formu otázky s viacerými možnosťami, príp. formu krátkej "úlohy" - typicky napr. "Pridajte fotku svojho dieťaťa s naším produktom" alebo "Pridajte fotku produktu z nášho sortimentu, ktorý by ste si priali vyhrať."

Nápoveda k súťažnej otázke
Typicky odkaz na stránku klienta, kde sa dá nájsť správna odpoveď na súťažnú otázku.

Trvanie súťaže
Do kedy je možné zapojiť sa do súťaže.

Doprovodný obrázok alebo video
Napr. logo spoločnosti, obrázok cien, ktoré možno v súťaží získať, prípadne iný ilustračný obrázok. Optimálna šírka obrázku je 600px. Väčší obrázok sa automaticky zmenší na šírku 600px a menší obrázok sa nezobrazí cez celú šírku fóra.
V prípade použitia videa potrebujeme buď samotný videosúbor, alebo odkaz na video na Youtube, Vimeo alebo inej službe, odkiaľ je možné video embedovať.

Spôsob výberu výhercov
Akým spôsobom sa budú vyberať výhercovia - vo väčšine prípadov sa využíva žrebovanie.

Údaje o organizátorovi súťaže
Meno, sídlo, IČO a DIČ spoločnosti, ktorá za súťažou stojí (do kompletných pravidiel súťaže) a emailovú adresu, na ktorú výherci môžu poslať svoje kontaktné údaje. Z dôvodu GDPR my už tieto údaje zbierať a poslať nemôžeme.

Text upozornenia (notifikácie) na súťaž
Upozornenie má vždy formu "Práve prebieha súťaž o [text podľa vášho výberu]. Zúčastni sa a vyhraj!" Ak chcete, aby bolo upozornenie celé čitateľné aj na malých mobilných zariadeniach, text v hranatých zátvorkách by nemal byť dlhší ako cca. 30 znakov.

Ideálne je, ak všetky potrebné body spojíte do jedného súvislého textu a ten nám spolu s layoutom obrázkov pošlete v jednom .doc alebo vyplníte dotazník, ktorý vám bude dodaný.

Vyhodnotenie súťaže
Ak sa výhercovia súťaže vyberajú žrebovaním, ich výber zabezpečuje Mordrý koník. Ak sa výhercovia súťaže vyberajú iným spôsobm (najoriginálnejšia odpoveď, najkrajšia fotografia a pod.), výhercov vyberá klient. V tom prípade nám prosím do 5 dní od skončenia súťaže pošlite zoznam loginov výhercov, spolu s číslom strany, na ktorej sa nachádzajú ich odpovede. V oboch prípadoch nám prosím dajte vedieť emailovú adresu, na ktorú výhercovia môžu poslať svoje údaje.

Kreatívy nám prosím dodajte najnejskôr 4 pracovné dni pred plánovaným spustením kampane. V prípade nedodania reklamných podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvótnym skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

Nie sme kreatívna agentúra, obsah kampaní (texty, kreatívy) teda nevytvárame.

← Späť na zoznam formátov