Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 13.9.2022
modrykonik logo

Billboard

Posledná aktualizácia: 13.9.2022
Billboard laptop Billboard desktop

Špecifikácia podmienok formátu "Billboard"

Zoznam potrebných podkladov

 1. Grafika v rozmere: 970 x 250 px.
  • Formáty: JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party.
  • Maximálna dátová veľkosť kreatívy: 100 kB
   Príliš veľké kreatívy sa príliš dlho načítavajú a užívateľ sa môže prípadne prekliknúť na inú stránku ešte predtým, než sa mu banner zobrazí.
 2. Odkaz (link), kde má banner odkazovať. V prípade obrázkových kreatív je možný jeden preklik z celej plochy kreatívy, pri správne vypracovanej HTML5 kreatíve je možných viac preklikov. Ak bude kreatíva HTML5 alebo script, systém nerozpozná prekliky a nebude ich počítať. Potom v reporte budú zmerané iba impresie.

Ďalšie inštrukcie k výrobe banneru:

Kreatíva sa zobrazuje na vrchu stránky v sekciách Homepage, Bazár, Skupiny a fóra, Stena, Poradne. Pri scrollovaní sa postupne odsúva. Formát Billboard sa zobrazuje len na zariadeniach so šírkou displeja 970px a viac.

Preklik: V prípade obrázkových kreatív je možný jeden preklik z celej plochy kreatívy, pri správne vypracovanej HTML5 kreatíve je možných viac preklikov. Ak bude kreatíva HTML5 alebo script, systém nerozpozná prekliky a nebude ich počítať. Potom v reporte budú zmerané iba impresie.

HTML5 kreatívy: Pri ich vytváraní prosím postupujte podľa našich  inštrukcií na výrobu HTML5 kreatív, v opačnom prípade nevieme zaručiť plnú funkčnosť na našom webe.

Ak budete používať vlastné meracie kódy, kód na impresie potrebujeme vo formáte 1 x 1 img tracking pixelu (javascriptové meracie kódy náš adserver nepodporuje) a pri všetkých kódoch prosím použite protokol HTTPS.

Právne a obchodné podmienky

 1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
 2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
 3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
 4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.
← Späť na zoznam formátov