Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 13.9.2022
modrykonik logo

Branding

Posledná aktualizácia: 13.9.2022

Špecifikácia podmienok formátu „Branding“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Kreatíva 2000 x 1400 px, ktorej stredných 1020 px je prekrytých webovým obsahom. Pri načítaní stránky je nad webovým obsahom priestror vysoký 250 px, ktorý sa pri scrollovaní postupne prekrýva webovým obsahom. Kreatíva po bokoch webového obsahu je viditeľná aj pri scrollovaní - sticky effect.
  • Formáty: JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party
  • Maximálna dátová veľkosť kreatívy: 350 kB
  • Príliš veľké kreatívy sa príliš dlho načítavajú a užívateľ sa môže odscrollovať nižšie, prípadne prekliknúť na inú stránku ešte predtým, než sa mu banner zobrazí.
 2. URL adresa, kam má banner odkazovať. V prípade obrázkových kreatív je možný z plochy kreatívy jeden preklik, v prípade správne vypracovanej HTML5 kreatívy môže byť preklikov viac. Ak bude kreatíva HTML5 alebo script, systém nerozpozná prekliky a nebude ich počítať. Potom v reporte budú zmerané iba impresie.
Ďalšie informácie
Celková viditeľná plocha kreatívy závisí od veľkosti použitého displeja. Nie vždy je teda vidieť celých 2000 x 1400 px.

Pri vytváraní kreatívy prosím majte na pamäti, že na menších displejoch (napr. na často používaných laptopoch s veľkosťou displeja 1336 x 768 px) nebude vidieť celá kreatíva, ale len jej "stredová časť" pričom na tabletoch nebudú bočné časti viditeľné vôbec.

V menšej miere ovplyvňuje veľkosť viditeľnej plochy kreatívy napríklad aj výška spodnej lišty operačného systému, či rôzne lišty v prehliadači, ktoré môže mať používateľ zobrazené.

Laptop na obrázku simuluje rozlíšenie obrazovky 1280 x 800 px, tablet 1024 x 1366 px a monitor 1920 x 1200 px. Pomocou tlačidiel pod obrázkami si na týchto zariadeniach viete zobraziť rôzne optimalizované kreatívy.

Pri optimalizácii kreatív môžete využiť našu šablónu, ktorá je na stiahnutie vo formáte PSD alebo JPEG.

HTML5 kreatívy: Pri ich vytváraní prosím postupujte podľa našich inštrukcií na výrobu HTML5 kreatív, v opačnom prípade nevieme zaručiť plnú funkčnosť na našom webe.

Ak budete používať vlastné meracie kódy, kód na impresie potrebujeme vo formáte 1x1 img tracking pixelu (javascriptové meracie kódy náš adserver nepodporuje) a pri všetkých kódoch prosím použite protokol HTTPS.

Právne a obchodné podmienky

 1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
 2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
 3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
 4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.
 6. Odberateľ berie na vedomie, že formát Branding sa zobrazuje len v sekciách Homepage a Bazár na desktopoch a tabletoch.
← Späť na zoznam formátov