Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 14.9.2022
modrykonik logo

Správy do IP

Posledná aktualizácia: 14.9.2022
spravy laptop spravy desktop spravy zoom spravy schranka spravy schranka zoom

Špecifikácia podmienok formátu "Správy do internej pošty"

Zoznam potrebných podkladov

  1. Kreatíva s fixnou šírkou 730 px a dĺžkou nepresahujúcou 3000 px (odporúčaná dĺžka je 1000 px) s maximálnou dátovou veľkosťou 350kB a formátoch JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party.
  2. Odosielateľ a Predmet správy - max 32 znakov
  3. Text a farba CTA tlačidla
  4. URL adresa, kam má správa po kliknutí smerovať
Poznámky k podkladom

HTML5 kreatívy: Pri ich vytváraní prosím postupujte podľa našich inštrukcií na výrobu HTML5 kreatív, v opačnom prípade nevieme zaručiť plnú fuknčnosť na našom webe.

Ak budete používať vlastné meracie kódy, kód na impresie potrebujeme vo formáte 1 x 1 img tracking pixelu (javascriptové meracie kódy náš adserver nepodporuje) a pri všetkých kódoch prosím použite protokol HTTPS.

Právne a obchodné podmienky

  1. Cena za reklamnú kampaň sa vzťahuje výlučne na počet dohodnutých impresií, nie na obdobie trvania kampane.
  2. Podklady k reklamnej kampani zabezpečuje Odberateľ a zaväzuje sa k ich dodaniu Dodávateľovi najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom kampane.
  3. Za komunikovaný obsah v reklamných plochách zodpovedá výlučne Odberateľ a zaväzuje sa k tomu, že ich obsah nebude v rozpore so zákonnými normami, dobrými mravmi a záujmami Dodávateľa.
  4. Dodávateľ má právo odmietnuť uverejnenie reklamy v prípade, že reklamné podklady budú v rozpore s výššie uverejným, alebo ak nebudú spĺňať stanovené technické požiadavky.
  5. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť zobrazovanie reklamy v prípade nezobrazených impresií, ak sa s Odberateľom nedohodnú inak.


← Späť na zoznam formátov