Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 26.7.2021
modrykonik logo

Správy do IP

Posledná aktualizácia: 26.7.2021
spravy laptop spravy desktop spravy zoom spravy schranka spravy schranka zoom

Kreatíva na Správy do IP musí mať grafickú podobu, nesmie sa jednať o textový súbor. Rozmer: šírka 730 px, výška max. 3000 px
Ako podklad sa používa kreatíva šírky 730 px. Výška kreatívy je obmedzená na 3000 px, vo väčšine prípadov sa však kvôli lepšej čitateľnosti používa kreatíva s výškou okolo 1000 px.

Textové údaje:

Odosielateľ správy a Predmet správy:
Okrem samotnej kreatívy nám prosím dodajte aj texty, ktoré sa budú zobrazovať v poliach Odosielateľ správy a Predmet správy. Oba texty by nemali mať viac ako 35 znakov, aby mohli celé zobraziť aj na menších mobiloch. Tvorbe týchto textov odporúčame venovať náležitú pozornosť, nakoľko od nich závisí, či si používateľka správu otvorí, alebo ju nechá neprečítanú v schránke.

Text, URL a farba pre systémové CTA tlačidlo:
Spolu s grafickou časťou kreatívy sa pri Správach vždy zobrazuje aj systémové CTA tlačidlo, ktorému môžete vybrať vlastnú farbu, umiestniť doň svoj vlastný text a smerovať ho môžete aj na inú adresu ako zvyšok kreatívy.

Preklik: Správa do IP je klikateľná, budeme teda potrebovať aj adresu prekliku, kam má formát smerovať.
V prípade obrázkovej kreatívy je možný jeden preklik z grafiky a druhý, nie nutne rovnaký, z CTA tlačidla. V prípade správne vypracovanej HTML5 kreatívy môže byť preklikov viac, merať ich počet však vieme len všetky spolu.

Formáty: JPEG, PNG, GIF, HTML5, 3rd Party.

Maximálna dátová veľkosť kreatívy: 350 kB
V prípade Správ do IP nie je veľkosť kreatívy až tak kritický faktor, nakoľko uživateľ väčšinou počká na jej načítanie. Zhoršuje sa tým však UX, takže aj tak je dobré držať sa v rozumných medziach.

HTML5 kreatívy: Pri ich vytváraní prosím postupujte podľa našich inštrukcií na výrobu HTML5 kreatív, v opačnom prípade nevieme zaručiť plnú fuknčnosť na našom webe.

Ostatné podmienky a požiadavky: Ak budete používať vlastné meracie kódy, kód na impresie potrebujeme vo formáte 1 x 1 img tracking pixelu (javascriptové meracie kódy náš adserver nepodporuje) a pri všetkých kódoch prosím použite protokol HTTPS.

Kreatívy nám prosím dodajte najnejskôr 4 pracovné dni pred plánovaným spustením kampane. V prípade nedodania reklamných podkladov podľa uvedenej špecifikácie v stanovenom čase súhlasíte s alikvótnym skrátením plnenia (času, počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky.

Nie sme kreatívna agentúra, obsah kampaní (texty, kreatívy) teda nevytvárame.

← Späť na zoznam formátov