Modrý koník pre marketérov

Modrý koník je najväčšia stránka pre mamičky na Slovensku

Mamičky vytvárajú komunitu, ktorá je jedna z najväčších a najnavštevovanejších stránok na Slovensku celkovo.

588 tisíc

reálnych používateľov mesačne
 

Zdroj: AIM monitor (priemer za rok 2018)

88 miliónov

zobrazení (pageviews) mesačne
 

Zdroj: AIM monitor (priemer za rok 2018)

10:45

priemerná dĺžka návštevy
(najviac zo všetkých slovenských stránok)

Zdroj: AIM monitor (priemer za rok 2018)

ženy tvoria 98 %

aktívnych používateľov
 

Zdroj: kvantitatívny anketový prieskum

23-38 rokov

je vek 90 % aktívnych používateľov
 

Zdroj: kvantitatívny anketový prieskum

dieťa má 86 %

aktívnych používateliek
 

Zdroj: kvantitatívny anketový prieskum

Popis jednotlivých reklamných formátov

Katalóg reklamných formátov

Ceny jednotlivých reklamných formátov

Technická špecifikácia reklamných formátov

Špecifikácie pre zadávateľov reklamy. Upresnenie pre bannerové pozície, formáty bannerov a mailingov, rozmery, pravidlá a usmernenia pre PR články a súťaže, požiadavky na podklady ku kampani Dni so značkou.

Svoje úspešné natívne kampane u nás už mali tieto značky:

Kontakt