Čo ženy zaujíma a ako sa rozhodujú v rámci nákupného procesu, nájdete v našom aktualizovanom výstupe z prieskumu realizovanom na Modrom koníku.