Dnes už je online takmer každý a stále. Internet už nie je len miestom zábavy či informácií, ale pre mnohých sa stal pracovným nástrojom a primárnym zdrojom príjmov.

Jedným z hlavných odvetví podnikania online je práve reklamný business a monetizácia projektov skrz inzerciu.

Koľko času tráviš na internete?

Dôkazom tvrdenia, že dnes sú online všetci a pravidelne je hneď prvá otázka. Až 90 % žien strávi na internete denne aspoň jednu hodinu, takmer každá tretia žena dokonca tri až štyri hodiny.

Cez ktoré zariadenie najčastejšie pristupuješ na internet?

Časy stolných počítačov sú takmer minulosťou. Tlačia sa pred ne tablety, o telefónoch netreba zvlášť hovoriť, keďže tie postupne predbiehajú aj prístupy z notebookov. Zaujímavé bude sledovať aj prístup cez smart televízory.

Na Modrom koníku je situácia veľmi podobná. Stále máme 42 % používateliek, ktoré sa prihlasujú výlučne cez počítač a 21 %, ktoré využívajú výhradne mobilné zariadenia. Zvyšok, teda 37 % používa na prihlasovanie rôzne zariadenia.

Na koľkých sociálnych sieťach okrem Koníka si zaregistrovaná?

Veľkú porciu času na internete dnes zaberajú práve sociálne siete. Takmer 10 % našich používateliek navštevuje len Modrého koníka, najväčšia časť žien okrem našej stránky využíva ešte jednu inú sociálnu sieť.

Používaš AdBlocker (program na blokovanie reklamy)?

Väčšina sociálnych sietí má svoj business model postavený práve na veľkej návštevnosti a následnej inzercii. Prudký nárast inzercie so sebou priniesol aj nárasť používateľov tzv. adblockerov. Medzi našimi používateľkami ich zatiaľ používa len 16 % žien, viac než polovica z nich o niečom takom ešte predtým nepočula.

Ktorá forma online reklamy ťa najviac obťažuje?

Za najviac rušivú formu reklamy vnímajú naše používateľky práve video reklamu a bannerovú reklamu. Na opačnej strane sú natívne formy komunikačných reklamných kampaní. Tie často používateľky vďaka prirodzenej a nerušivej forme ani nevnímajú ako reklamu.

Výsledky prieskumu potvrdzujú našu hypotézu, že ženy majú rady internet a nezáväzné surfovanie. Naopak, nie sú šťastné, ak sú rušené nadmernou reklamou, ktorá prekáža a komplikuje ich prácu online.

To je základná myšlienka, nad ktorou musíme rozmýšľať pri tvorbe stratégie, kampane či kreatívy.

Vzorka uvedeného prieskumu: 1792 respondentov | Realizácia: december 2015