Chat with us, powered by LiveChat

4 zásady udržateľného marketingu

Udržateľnosť – téma, ktorá zažíva boom nielen v oblasti marketingu. Slová ako eko, bio, recyklácia a zodpovednosť sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou marketingovej argumentácie, ekológia sa dostáva medzi základné hodnoty značiek. Poďme si preto predstaviť aktuálne dáta, trendy a nástrahy, ktoré tzv. udržateľný marketing značkám prináša….

Reklama cielená na rodičov

Rodičia sú v marketingu pohyblivý cieľ. Táto cieľová skupina má mnoho špecifík, a pritom je pre svoju rôznorodosť pomerne ťažko uchopiteľná. Napriek tomu sú rodičia v marketingu zásadní: napokon práve ich peňaženky pokrývajú (nielen) potreby detí. V dnešnom článku sa preto na rodičov ako cieľovú…