Počítače, tablety a telefóny. Hry, videá a filmy. To všetko sa skrýva vo vreckách a taškách dnešných školákov.

Napriek tomu majú deti a ich rodičia stále viac možností vybrať si zaujímavý krúžok či kurz pre svoje dieťa. Majú o ne záujem? A majú o ne záujem samotné deti? Aké kurzy sú najoblúbenejšie? A koľko to celé stojí?

Tieto i ďalšie otázky nájdete nižšie v prieskume o detských krúžkoch.

Až 87 % aktívnych používateliek má dieťa. Táto štatistika vychádza z blogov používateliek a z našej databázy. Napriek tomu v ankete len takmer polovica žien označila, že má školopovinné dieťa.

Rovnako ako sme zistili pri analýze dát z databázy, aj z ankety vieme, že veľká časť používateliek Modrého koníka má deti, na ktoré školské povinnosti ešte len čakajú.

Jednoznačný a jasný dôkaz, že školské družiny či mimoškolské kurzy sú populárne aj dnes. Konkurencia sa však aj na tomto trhu poriadne zhusťuje.

Finančná náročnosť jednotlivých krúžkov je rôzna. Sú také, kde stačí učiteľ a priestor, na druhej strane sú však aj komplikovanejšie, hlavne niektoré športy, na ktoré treba zakúpiť rôzne vybavenie.

Väčšinou sa však rozpočet na detské krúžky pohybuje v nižších desiatkach eur mesačne.

Cena sa často odvíja nielen od potrebného vybavenia, ale aj zriaďovateľa daného centra či organizátora krúžku.

Centrá voľného času sú už dnes na ústupe, najviac kurzov organizujú samotné školy.

Populárne sú aj súkromné spoločnosti či neziskové organizácie, ktoré pracujú v tomto odvetví.

Najviac detí chodí na svoje krúžky autom. Občas ich vozí otec, ale to je len v jednej zo štyroch rodín.

Bez ohľadu na spôsob dopravy (hromadná doprava alebo pešo) až štvrtina detí chodí sama, bez rodiča.

Na otázku, aké typy kurzov sú dnes najpopulárnejšie, ste asi čakali aj vy. Podľa predpokladov s veľkým náskokom vyhrávajú rôzne športové krúžky a kurzy.

Za nimi sú kurzy kreslenia, spievania či hrania na hudobné nástroje.

Deti majú veľmi radi Youtube aj počítačové hry. Ako však môžeme vidieť z výsledkov prieskumu, stále majú radi aj školskú družiny či kurzy rozvíjajúce rôzne praktické či umelecké schopnosti.

Ak teda máte nápad na zaujímavý kurz či krúžok pre deti, pravdepodobne tam priestor na úspech stále je.

PRÍĎTE K NÁM NA KÁVU
Radi vám odpovieme všetky vaše otázky.

Stačí, ak nás kontaktujete:

Vzorka uvedeného prieskumu: 3 682 respondentov | Realizácia: november 2017 | Fotka: Card Bards