Slovenský trh je veľmi malý, a preto firmy často hľadajú možnosť expanzie. Práve český trh je pre mnohé spoločnosti zaujímavý. Veľmi blízky jazyk, podobné preferencie a spoločná história.

Práve preto sme náš ostatný prieskum zamerali na vzťah českých žien k slovenčine a jej používaniu.

Ako na teba pôsobí slovenský text na českej stránke?

Je to naozaj jedno? Podľa odpovedí áno, až takmer tri štvrtiny žien povedali, že im slovenčina na českých internetových stránkach nevadí. Občas poteší, občas vadí, ale všeobecne je ich postoj neutrálny.

Rozumieš slovenčine?

Jedným z možných dôvodov, prečo slovenčina na českých weboch až tak neprekáža, je, že české ženy slovensky stále rozumejú. Možno nie každé jedno slovo, ale celkový význam textu pochopia.

Ktoré slovenské médiá sleduješ?

Napriek tomu, že rozumejú, až takmer polovica z nich nesleduje žiadne slovenské médiá. Niečo viac než tretina pravidelne sleduje niektorú zo slovenských televízií, populárne sú hlavne komerčné televízie.

Kupuješ slovenské značky výrobkov?

Dve tretiny českých žien si pri tejto otázke nespomenuli na žiaden slovenský produkt, ktorý by v poslednom čase kúpili. Len tretina naopak pravidelne nakupuje nejaké slovenské výrobky.

Bola si za posledný rok na Slovensku?

Po celom Česku možno vidieť niekoľko billboardov odkazujúcich na aquaparky, lyžiarske strediská či hotely na Slovensku. Turistické destinácie sú hlavne vďaka jazykovej príbuznosti stále lákave aj pre českú klientelu.

Približne tretina žien v poslednom roku navštívila Slovensko. Napríklad sieť hotelov Trinity Hotels o svojej veľkej časti hostí z Česka vie a práve preto skúšajú aj zahraničný marketing zameraný práve na túto krajinu.

Na záver treba povedať, že ponuka slovenských produktov či služieb je na českom trhu veľká. Stačí sa pozrieť do potravín, kníhkupectiev či zapnúť si rádio.

Väčšinou však slovenské spoločnosti používajú češtinu a snažia sa svoj marketing prispôsobiť českému trhu.

PRÍĎTE K NÁM NA KÁVU

Radi vám odpovieme všetky vaše otázky.

Stačí, ak nás kontaktujete:

Vzorka uvedeného prieskumu: 1 816 respondentov | Realizácia: október 2015

Prieskum bol realizovaný na českej verzii stránky Modrý koník.