Mnohí marketéri radi diskutujú o tom či billboardy ešte stále dávajú zmysel. Verejnosť zase rieši, aký vplyv majú na výzor miest. Do toho celého ešte prichádzajú verejní činitelia, ktorí rozhodujú o tom, kde všade billboardy môžu mať.

Čo je teda pravda? Fungujú billboardy? 🙂

Ako hodnotíš množstvo billboardov (veľkoplošnej reklamy) na Slovensku?

Z našej prvej otázky vyplýva, že osemdesiat percent žien je toho názoru, že billboardov je v mestách priveľa. Zvyšných takmer dvadsať percent bilboardy akceptuje v takom množstve, v akom sú.

Len menej než jedno percento našich žien si myslí, že billboardov je na Slovensku málo.

Aký je podľa Teba vplyv billboardov (veľkoplošnej reklamy) na dojem z mesta?

Podobné výsledky, ako pri prvej odpovedi, sme dostali aj v druhej časti nášho prieskumu. Podľa dvoch tretín opýtaných billboardy zhoršujú vizuálnu stránku miest a robia ich škaredšími.

Približne každá dvanásta žena si naopak myslí, že veľké reklamné plochy mestá skrášľujú.

Navštívila si už webstránku, ktorej adresu si videla v reklame na billboarde?

Tu už sa dostávame k tomu, aký dosah má reklama na billboardoch. Na prvý pohľad to vyzerá, že len takmer polovica žien si zapamätala webovú stránku z reklamy popri ceste a doma aj naozaj túto stránku navštívila.

Zavolala si niekedy na telefónne číslo uvedené v reklame na billboarde?

Ešte horšia je štatistika ohľadom využitia telefónneho čísla na základy billboardovej reklamy. Telefonicky na reklamu zareagovali len takmer štyri percentá žien.

Na prvý pohľad je teda takáto forma reklamy veľmi málo účinná.

Je pre Teba dôveryhodnejšia značka, ktorá má reklamu na billboardoch?

Aj v poslednej otázke ženy potvrdili svoju nechuť ku klasickým billboardom. Až takmer 90 % povedalo, že takáto reklama ich vzťah ku značke neovplyvňuje. Zároveň len tri ženy zo sto priznali, že sympatie ku značke sú vyššie, ak vidia billboardovú reklamu danej značky.

Nepovieme vám či sa vám reklama na billboardoch oplatí alebo nie. Ani či by ste ju mali robiť. Má určite stále isté výhody, ale nesie so sebou aj nevýhody a online priestor je jej veľkou konkurenciou.

Uvidíme tiež, ako sa v nasledujúcich rokoch s billboardami pri hlavných ťahoch vysporiada legislatíva, keďže prípadný zákaz reklamných plôch je obľúbená téma aj niektorých politikov.

PRÍĎTE K NÁM NA KÁVU

Radi vám odpovieme všetky vaše otázky.

Stačí, ak nás kontaktujete:

Vzorka uvedeného prieskumu: 1 860 respondentov | Realizácia: november 2015