Niektorí z vás si možno pamätajú na sviatočné dni, keď v kine dávali Angeliku či Winnetoua. Niektorí o tom možno počuli z rozprávania rodičov.

Za ostatné desaťročie sa kiná premenili z malých mestských sál na multikiná v obchodných centrách, zmenil sa spôsob premietania i kvalita záznamu.

My sme preto náš ďalší prieskum zamerali na túto tému. Chodia slovenské ženy do kina? Ako často? S kým a prečo? Tieto odpovede nájdete v nasledujúcich riadkoch…

Štyri z desiatich už do kina nechodia. Polovica, teda päť z desiatich, ide do kina párkrát za rok, väčšinou nepravidelne.

Zvyšných desať percent žien chodí do kina častejšie, niekoľkokrát mesačne či dokonca aspoň raz za týždeň.

Do kina chodia ženy najradšej s niekým. Často tam nejdú práve kvôli danému filmu, ale kvôli času strávenému s blízkou osobou.

Najradšej s partnerom alebo deťmi, spolu viac než tri štvrtiny žien zvolilo jednu z týchto možností.

Nielenže ženy chodia do kina radšej v spoločnosti, veľká väčšina z nami opýtaných žien zatiaľ do kina osamote ani nešla.

Pre zvyšnú šestinu z nich je to relax a čas, ktorý možu stráviť plne pre seba.

Ženy si chodia do kina hlavne oddýchnuť, zabaviť a zasmiať sa. S veľkým náskokom preto vedú komédie a romantické filmy, ktoré preferuje väčšina našich používateliek.

Veľkú časť odpovedí “iné” tvoria detské a animované filmy, na ktoré chodia hlavne mamičky so svojimi deťmi.

Nákupné centrá sú dnes v takmer každom väčšom meste a veľa z nich poskytuje aj kino s niekoľkými kinosálami. Až polovica žien preferuje tento typ nových a moderných kín. 3D a IMAX sály zatiaľ nie sú tak široko rozšírené do menších miest a letné kiná či vonkajšie premietania v amfiteátroch sú obľúbenou, avšak len sezónnou záležitosťou.

Máte návrh na ďalšie prieskumy a témy, na ktoré by nám slovenské ženy mohli dať zaujímavý pohľad?

Pošlite nám ich cez náš Facebook a možno už počas nasledujúcich týždňov tu uvidíte aj ten svoj prieskum.

PRÍĎTE K NÁM NA KÁVU
Radi vám odpovieme všetky vaše otázky.

Stačí, ak nás kontaktujete:

Vzorka uvedeného prieskumu: 4 933 respondentov | Realizácia: október 2017 | Fotka: Felix Mooneeram