Sto ľudí, sto chutí. Ak sa však bavíme o reklame, je dosť možné, že tých chutí bude oveľa menej, možno dokonca len dve. Jej príjemcovia, teda čitatelia tlačených médií, poslucháči rádií či návštevníci webových stránok, sú totiž často rozdelení len do dvoch táborov.

Niektorým reklama vyslovene dvíha tlak, prepínajú stanice v televízii či odchádzajú z webu presýteného reklamou, iní sa v reklamách vyžívajú, sledujú ich s rovnakou vášňou ako samotný obsah, pre ktorý majú dané médium radi.

Čo si myslíš o reklame?

Aj preto sme náš prieskum o vzťahu používateliek Modrého koníka k reklame začali práve otázkou “Čo si myslíš o reklame?”. Minoritná časť ľudí reklamu vníma ako pomôcku pri spotrebiteľskom rozhodovaní, ktorá pomáha zorientovať sa v širokej ponuke produktov. Väčšina našich používateliek sa rozdelila do dvoch takmer rovnako veľkých skupín: za a proti.

Obe však majú spoločné jednu vec, na ktorú by každý marketér mal pri svojej práci myslieť. Je ňou fakt, že len menej než každá desiata žena vníma reklamu pozitívne. Zvyšných 90 % tvrdí, že sa ňou neriadi.

Ktoré reklamy ťa najviac obťažujú?

Reklama, ktorá je rušivá a prichádza v momente, keď chceme robiť niečo úplne iné. Práve tá dokáže ľudí nahnevať úplne najviac. Je to práve v momente, kedy chceme niečo nájsť na internete a miesto hľadania nám na stránke blikajú farebné odkazy či vyskakovacie okná.

Televízia zase predstavuje oázu pokoja, pre väčšinu ľudí je to tá časť dňa, keď si chcú nerušene sadnúť, zapnúť svoj obľúbený program a oddýchnuť si.

Naopak, reklama v rádiu, klasická printová reklama formou letákov či billboardy popri ceste sú len doplnkami, ktoré nás sprevádzajú inými aktivitami, na ktoré sme dostatočne sústredení, takže nás nedokážu vyrušiť až v takej miere.

Kedy ti reklama nevadí?

Ženy sa na sociálne siete chodia zabaviť, nie nakupovať. Zároveň sú rady, ak okrem propagácie konkrétnej značky dostanú aj niečo navyše. Takáto poučka znie od marketérov veľmi často.

Z veľkej časti to dokazujú aj odpovede slovenských žien, ktorým sa reklama páči, ak ich dokáže rozosmiať a pobaviť. Okrem toho tiež očakávajú, že dostanú informácie, ktoré sú pravdivé. Práve tieto dva faktory rozhodujú o tom, aký vzťah budú mať ľudia k vašej reklame.

Čo ťa najviac ovplyvní pri kúpe nových produktov?

Značka produktov je zaujímavá, keď:

Dôležitú úlohu pri rozhodovaní o nákupe hrajú odporúčania. Najväčšiu rolu hrajú referencie od ľudí, ktorí sú ženám blízki, ale dnes už dokážu zákazníci vnímať aj skúsenosti iných ľudí, s ktorými sa stotožnia vďaka spoločným záujmom.

Vnímanie reklamy je komplikované. S určitosťou však môžeme povedať, že existuje tzv. efekt vystavenia sa reklame, ktorý popisuje podvedomé vytváranie si vzťahu ku značke na základe skúseností s reklamou.

Vzorka uvedeného prieskumu: 1816 respondentov | Realizácia: október 2015