Podľa niektorých prognóz a predpovedí sme už mali byť bez papierových novín, časopisov a kníh.

Technologický vývoj nám priniesol takmer neobmedzený prístup k informáciám. Pripojenie k internetu je dnes takmer samozrejmosťou, okrem počítačov máme tablety a smartfóny a knihy sme z drevených políc preniesli do elektronických čítačiek.

Koniec tlačených médií nebol nikdy zdanlivo jasnejší.

Čítaš viac alebo menej tlačovín než v minulosti?

Vyzerá to veľmi jednoznačne. Až takmer tri štvrtiny používateliek čítajú čoraz menej tlačovín.

Dôvodov je viacero. Časť z nich pravdepodobne prešla na elektronickú verziu obľúbeného časopisu. Vznikli aj čisto elektronické médiá (blogy, portály a pod.) a nové formy obsahu (nárast popularity videa).

Stále existujú novinové stánky, v ktorých nájdeme nespočet denníkov, týždenných či iných tlačených magazínov. Ľudia si stále predplácajú svoje obľúbené periodiká. Svoju popularitu si stále zachovávajú aj papierové knihy. Papier stále žije.

Koľko kusov tlačovín, ako sú noviny, magazíny, časopisy, kúpiš za mesiac?

Polovica našich respondentiek tlačoviny takmer vôbec nekupuje. Nevieme však povedať, či ženy konzumujúce informácie presedlali na internetové médiá alebo sú zamerané na iné formy – televíziu a rádio.

Približne každá tretia žena kupuje jeden alebo dva kusy novín či časopisov mesačne. Môže sa jednať o pravidelný nákup mesačníkov, ale tiež spontánny výber napríklad na základe pútavej titulnej strany.

Medzi našimi používateľkami sú aj čitateľky s desať a viac tlačovinami, je ich však len niečo málo cez 2 %, čo je len minimum domácností.

Je pre teba dôveryhodnejšia značka, ktorá má reklamu v tlači?

Vzťah medzi reklamou v tlači a vnímaním značky je veľmi podobný, ako pri ostatných formách reklamy. Je síce zjavné, že viac ľudí vníma reklamu v tlačených médiách ako pozitívny znak danej značky, avšak takmer 90 % respondentiek tvrdí, že ich reklama v novinách, časopisoch a magazínoch neovplyvňuje.

Ak aj uvidia logo značky vo svojom obľúbenom periodiku, myslia si, že ich vzťah ku značke sa nezmení.

Zavolala si niekedy na telefónne číslo uvedené v reklame v tlači?

Navštívila si už webstránku, ktorú si videla v reklame v tlači?

O tom, akú efektivitu majú reklamy v tlači môžeme polemizovať dlho. Pri tlačenej reklame je dôležité správne určiť jej cieľ. Je totiž veľký rozdiel v použití a efektívnosti tzv. “call to action” prvkov, ktoré sú veľmi obľúbené v online reklame.

Ako totiž môžeme vidieť v grafoch, len približne jedna desatina žien uvádza, že niekedy použila telefónne číslo uvedené v reklame. Použitie webstránky dokáže generovať sedemkrát viac konverzií, takže rozdiel vo výkonnosti je jasný.

Tlačoviny stále existujú a domnievame sa, že ešte dlho budú. Mení sa však ich charakter, aj správanie ľudí. Marketingový mix by tak mal vytvárať priestor pre vzájomné synergie reklamných nástrojov, ktoré by si medzi sebou nemali navzájom konkurovať.

Vzorka uvedeného prieskumu: 1935 respondentov | Realizácia: november 2015