Časy, kedy bol mobilný telefón luxusom dostupným len pre tých najbohatších, sú nenávratne preč. Už si ich takmer nepamätáme, avšak nebolo to vôbec tak dávno.

Dnes už ho majú takmer všetci, nie je ničím neobvyklým, ak má niekto telefónov viac. Menia sa preferencie kupujúcich a nové modely pribúdajú veľmi rýchlo.

Ako často meníš svoj telefón za iný?

Až polovica opýtaných mení telefón každé dva roky. Môžeme povedať, že je to vďaka viazanosti pri paušáloch, na ktorej konci si ženy zoberú nový telefón a využijú dotáciu od svojho operátora.

Len približne 6 % žien mení telefón častejšie, naopak až takmer štvrtine žien telefón vydrží štyri a viac rokov.

Koľkokrát v živote si už zmenila mobilného operátora?

Telefóny zväčša meníme, ak aj menej pravidelne, situácia s mobilnými operátormi je však odlišná. Až takmer 4 z 10 žien operátora zatiaľ nezmenili ani raz a približne rovnaký počet žien zmenilo operátora presne jedenkrát.

Nezáleží teda či ženy patria pod magentového, modrého či iného poskytovateľa služieb. Pravdepodobne už služby svojho operátora využívajú nejaký piatok a pre konkurenciu je naozaj ťažké presvedčiť ich na zmenu.

Čo by ťa presvedčilo zmeniť svojho mobilného operátora?

Vo väčšine úspešných prípadov išlo o výhodnejšie podmienky využívania služieb. Môže to byť lacnejší telefón, vernostné zľavy v iných obchodoch či výhodnejšie volania na vybrané čísla.

Najčastejším dôvodom zmeny operátora sú však lacnejšie služby, teda volania, správy a dátové balíčky.

Ako najčastejšie využívaš svoj mobilný telefón?

Okrem telefonovania, ktoré je stále hlavným účelom mobilných telefónov, rastie aj medzi ženami význam mobilného internetu. Vďaka smartfónom dokážu byť online neustále a nič im neunikne.

Je možné, že ak by sme sa rovnakú otázku spýtali inej cieľovej skupiny, výsledky by boli diametrálne odlišné. Staršia generácia využíva internet v telefóne oveľa menej, naopak, mladí sú online takmer nonstop.

Kedy je podľa teba vhodné dať vlastný mobilný telefón dieťaťu?

Práve pri deťoch je otázka, kedy by mali dostať svoj prvý telefón, veľmi komplikovaná.

Až 8 z 10 mamičiek sa zhodlo, že dieťa by malo dostať telefón počas štúdia na základnej škole. Väčšina z tých mamičiek dokonca preferuje prvý stupeň základnej školy.

Na jednej strane je bezpečnosť, dieťa je s nimi v spojení a oni s ním, na strane druhej si telefón vyžaduje od detí pozornosť, ktorú v rannom veku nemusia vedieť obmedziť a kontrolovať.

Pamätáte si ešte, kedy ste svoj prvý telefón dostali vy?

Vzorka uvedeného prieskumu: 1766 respondentov | Realizácia: november 2015