Ak ste čítali aj naše predchádzajúce prieskumy, určite viete, že téme tlačovín sme sa už venovali. Riešili sme názor našich používateliek na reklamu v časopisoch a novinách a vzťah k tlačovinám celkovo.

Dnes prinášame prieskum na prvý pohľad podobný, napriek tomu si dovolíme povedať, že je veľmi odlišný. V tomto prieskume sa venujeme knihám. Beletrii i sci-fi, encyklopédiám, aj románom, hlavne však vzťahu žien ku knihám.

Myslíš si, že čítaš viac alebo menej kníh v porovnaní s minulosťou?

Áno, až dve z troch žien priznávajú, že dnes čítajú menej, než v minulosti. A niektoré možno aj menej, než by reálne chceli.

Domnievame sa, že situáciu ovplyvňujú aj tieto dva dôvody:

  • Žena v produktívnom veku, ktorá má rodinu, má viac povinností, ktoré väčšinou čítanie knihy odsúvajú na nižšie miesto v zozname priorít. Knihy tak väčšinou zostávajú práve priestorom pre oddych, ktorého je však menej.
  • V minulosti mali knihy silnejšiu pozíciu a menej konkurentov pri výbere voľnočasových aktivít. Dnes si ženy môžu vyberať z viacero možností.

Koľko kníh prečítaš za rok?

Napriek tomu však tretina žien číta stále rovnako alebo viac než v minulosti. Počet kníh je rovnomerne rozložený od príležitostných čitateliek postupne až po pätinu žien, ktoré čítajú viac než jednu knihu mesačne.

To je len potvrdenie toho, že ženy stále čítajú a pravdepodobne knihy aj nakupujú.

Kde častejšie kupuješ knihy?

Elektronické obchody majú práve v segmente kníhkupectiev veľké a silné zastúpenie. Možno je to aj tým, že na rozdiel od oblečenia si knihu ženy nemusia vyskúšať, ani vidieť naživo pred nákupom. V e-shopoch s knihami nakupuje polovica opýtaných.

Požičiavaš si knihy z knižnice?

Klasické knižnice postupne strácajú svoju popularitu a ženy ich prestávajú využívať. Novinkou posledných rokov sú aj komunitné knižnice, kde si môžete knihu požičať aj bez členstva. Stačí knihu priniesť a inú si požičať.

Čítala si už knihu v elektronickej forme (e-book)?

Možno trošku prekvapivo, minimálne pre nás, skončila otázka o elektronických knihách. Zatiaľ len tretina žien niekedy prečítala knihu v elektronickej podobe. Nepýtali sme však na formát knihy či zariadenie, ktoré použili.

S nárastom počtu smartfónov a iných mobilných zariadení však očakávame, že tento pomer bude rásť. Môžeme to vidieť aj na ponuke veľkých online kníhkupectiev, ktoré pravidelne ponúkajú obľúbené tituly v papierovej aj v elektronickej forme.

Ako je to s vami? Budeme radi, ak sa pripojíte a tiež nám odpoviete.
Čítate aj niečo dlhšie než blogy, tweety a statusy?