Nové soc demo štatistiky ukázali, aký je priemerný príjem domácností aj vekové zloženie mamičiek a ich detí na Modrom koníku

Začiatkom februára 2021 sme uskutočnili prieskum na vzorke viac než 2 000 respondentov, aby sme zistili najnovšie soc-demo štatistiky o našich používateľkách.

Až štvrtina mamičiek je vo veku 30-35 rokov. Tesne ich nasleduje skupina v rozmedzí 35-39 rokov, a to 23 % opýtaných. Veľké zastúpenie u nás majú aj 25-29-ročné ženy, ktorých je 18 %. 

Prieskum nám ďalej ukázal, že 37 % žien na Modrom koníku má dve deti, 29 % jedno dieťa a 15% tri a viac detí. Ostatné ženy deti nemajú alebo sú v očakávaní.

Okrem počtu detí nás zaujímal aj ich vek, resp. vek najmladšieho dieťaťa. Tu sme zistili, že 20 % žien má dieťa vo veku 3-5 rokov, 14,5 % mamičiek má doma dieťa vo veku 6-9 rokov a 12 % žien má ročné až dvojročné dieťa. 

Tehotenstvo priznalo 15 % používateliek, 28 % žien ešte chce ďalšie deti. 

Z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania máme v najväčšom zastúpení ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorých je 47 %, vysokoškolský titul má 37 % mamičiek

Zaujímalo nás, ako sú mamičky u nás zastúpené z hľadiska bydliska. Vyšli nám najsilnejšie kraje Žilinský, kde žije 17 % našich používateliek a Bratislavský kraj, v ktorom býva 16,5 % žien. Ostatné kraje mali veľmi podobné výsledky od 9,5 do 13 %.

Tri štvrtiny opýtaných žien odpovedalo aj na otázku o priemernom mesačnom príjme ich domácnosti. Najviac z nich, 20 % uviedlo, že do ich rodinného rozpočtu pravidelne pribudne 1 000 – 1 500 Eur, 16 % mamičiek môže hospodáriť s 1 500 až 2 000 Eurami a 15 % žien žije maximálne z 800 Eur.

V ďalších článkoch vám prinesieme výsledky prieskumov o nákupnom správaní mamičiek a vplyve influencerov. Chceli by ste prieskum na tému, ktorá vás zaujíma? Pošlite nám svoj tip na ankety, ktoré by sme s mamičkami mohli zrealizovať.