Banka. V mnohých z nás návšteva banky vyvoláva stres a nepríjemné pocity z dlhého čakania, nepotrebnej administratívy a straty času.

Práve preto sme si vybrali banky a bankové produkty ako nosnú tému ďalšieho z našich prieskumov zameraných na slovenské ženy. O tom, ako banky obstáli, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Je pre teba zrozumiteľné ako banky komunikujú svoje produkty?

Pochopiť bankové produkty, ich špecifiká a rozdiely medzi nimi je naozaj ťažké. Môžeme to vidieť aj vo výsledkoch nášho prieskumu, z ktorého vidíme, že len takmer polovica žien rozumie tomu, kde a ako má uložené peniaze, prípadne čo sa s nimi deje.

O niečo väčšia časť dokonca priznáva, že tejto téme nerozumie a je to pre ne príliš komplikovaná a nedostatočne odkomunikovaná téma.

Plánuješ využiť služby inej banky, než máš teraz?

Takmer 8 z 10 žien však priznáva, že neplánujú zmeniť svoju banku. Možno je to práve vďaka tomu, že podmienkam využívania bankových služieb nerozumejú, možno naopak napriek tomu.

Vo veľa prípadoch môže byť prekážkou aj veľká administratívna záťaž pri zmene banky, hlavne pri využívaní niektorých produktov, ktoré sú viazané na dlhšie časové obdobie.

Máš ty alebo tvoje dieťa sporiaci účet?

Zobrala si si už niekedy pôžičku?

K produktom, ktoré dokážu zákazníka k banke priviazať na dlhší čas, patria napríklad sporiace účty a pôžičky. Oba produkty patria k dlhodobo obľúbeným a využívaným bankovým produktom.

Sporiace účty dnes využíva o niečo viac než polovica žien, v niektorých prípadoch to však nie je pre seba, ale pre svoje dieťa. Takéto sporenie pre svoje deti bolo veľmi populárne hlavne v minulosti.

Len približne každá tretia žena ešte počas svojho života nemala pôžičku alebo niektorý úverový produkt. Je pravdepodobné, že toto číslo bude ešte klesať, hlavne vďaka hypotékam, ktoré využíva čoraz viac mladých.

Ako najčastejšie používaš bankové služby?

Ako všetky odvetvie, aj banky sú súčasťou rýchleho technologického rozvoja. Dnes už pravdepodobne banka nedokáže fungovať bez internetového bankovníctva či mobilnej aplikácie. Napriek tomu, že každá šiesta žena chodí stále osobne na pobočku, až 8 z 10 žien používa bankové služby elektronicky.

Posielať peniaze, platiť účty či vykonávať iné bankové operácie je dnes otázkou minút. Napriek tomu sú stále veľké rozdiely v tom, ako jednotlivé banky pracujú na svojich aplikáciách či komunikujú online. Ako ste vy spokojní s tou svojou?

Vzorka uvedeného prieskumu: 1815 respondentov | Realizácia: november 2015