Nové technológie sú vždy veľkou hrozbou pre tie existujúce. Aj pri rozšírení televízie medzi širokú masu sa povrávalo, že televízia úplne zničí rádio.

Nestalo sa tak a rádiá v nejakej podobe existujú dodnes. Vážna konkurencia im však pribudla v ostatných rokoch, keď na trh vstúpili streamovacie služby typu Spotify či Apple Music.

Chceli sme zistiť ako je na tom rádio medzi slovenskými ženami, preto sme ďalší prieskum zamerali na reklamu v rádiu.

Koľko času denne počúvaš rádio?

Hneď prvá otázka a pre niekoho možno prekvapenie.

Polovica žien nepočúva rádio vôbec alebo veľmi minimálne. Zvyšná polovica je rovnomerne rozdelená, od žien, ktoré majú rádio zapnuté dve hodiny, až po tie, ktoré ho počúvajú sedem a viac.

Čo najčastejšie urobíš, keď počuješ v rádiu reklamu?

Veľmi zaujímavá, hlavne pre spojenie s reklamou, je aj druhá otázka. Takmer dve tretiny žien dokážu reklamu v rádiu zvládnuť a počkať, kým skončí. Je to veľký rozdiel oproti televízii, kedy väčšina od televízora odíde alebo prepne.

Môžme si len domýšľať, prečo je to tak. Možno je reklama v rádiu menej rušivá, možno je rádio len pozadím pre iné činnosti, pri ktorých ho ženy počúvajú.

Kedy najčastejšie počúvaš rádio?

Polovica z nich počúva rádio počas šoférovania, zvyšok je rozložený hlavne medzi domáce aktivity a počúvanie v práci.

Veľa rádiostaníc dnes podporuje aj počúvanie cez internet. Niektoré majú svoje vlastné aplikácie, existujú tiež aplikácie, ktoré združujú všetky svetové rádiá.

Púšťaš si rádio aj cez internet?

Napriek tomu rádio cez internet počúva len tretina našich opýtaných.

Myslíme si, že práve na internete je konkurencia silnejšia, kdežto devízou rádia je práve chýbajúce pripojenie na internet.

Ako počúvaš rádio?

Posledná, avšak nemenej zaujímavá otázka. Len tri percentá opýtaných žien počúvajú rádio cez slúchadlá. Takmer u všetkých vyhráva reproduktor.

Pravdepodobne teda stále ešte rádio hrá hlavne z veľkých prehrávačov a na mobiloch či vreckových prehrávačoch vyhrávajú iné formy hudby.

Rádio teda stále žije. Reklama v ňom sa však mení, podobne ako je tomu pri ostatných masmédiách. A čo vy, skúšali ste niekedy reklamu v rádiu? Nakupujete priestor v rádiách aj dnes alebo už vyhráva online?

PRÍĎTE K NÁM NA KÁVU

Radi vám odpovieme všetky vaše otázky.

Stačí, ak nás kontaktujete:

Vzorka uvedeného prieskumu: 1 792 respondentov | Realizácia: december 2015