O Ambasádorke značky na Modrom koníku ste už pravdepodobne, ak ste niekedy prišli do styku s reklamou na Modrom koníku alebo boli na stránke, počuli.

Je to najkomplexnejší produkt z nášho portfólia natívnych a komunikačných kampaní. Zároveň ide o dlhodobú kampaň, ktorú spoločnosti využívajú na komunikáciu a budovanie značky ako celku.

Ambasádorka je vyslankyňou danej spoločnosti na Modrom koníku, reprezentuje ju a propaguje novinky danej značky. Ide však o mamičku, používateľku Modrého koníka, ktorá nie je zamestnankyňou danej firmy.

1) Modrý koník vyhlási výzvu na výber Ambasádorky

Ambasádorka nie je len produkt zaujímavý pre marketérov, ale aj pre naše používateľky. Práve kvôli veľkému záujmu o ambasádorstvo medzi používateľkami sme založili skupinu Ambasádorky na Modrom koníku.

Záujemkyne sa vďaka tejto skupine dozvedajú o nových výzvach, často však sami navrhujú nové spoločnosti, pre ktoré by sa chceli stať ambasádorkami. Slúži tiež na komunikáciu o akýchkoľvek otázkach o tomto produkte.

Výzva o novej Ambasádorke je vlastne článok fotiek a výhod, prečo by sa používateľky mali do výberu zapojiť. Na konci výzvy je preklik na dotazník.

2) Vyberiete najlepšiu kandidátku

Motivačných listov cez dotazník prijdú desiatky, v niektorých prípadoch až stovky.

Kritériá pre výber ambasádorky si určujete vy ako klient, nemusíte sa však báť, nezahltíme vás stovkou žiadostí. Dostanete len malý výber tých najlepších.

Dôraz pri výbere kladieme na vzťah danej používateľky k téme značky, jej schopnosť písať a fotiť. Nejde o profesionálne fotografie, ale o tom, aby vedela zachytiť moment a emóciu, ktorá dokonale popisuje značku.

Dôležitá je tiež aktivita danej používateľky, výhodu majú vždy obľúbené mamičky, ktoré už majú vybudované meno a ostatné ich rešpektujú a rady čítajú.

Finálny výber Ambasádorky prebieha v spolupráci s vami. Môžete si taktiež urobiť ešte ďalši kolo a nechať kandidátky vypracovať zadanie či pozvať na pohovor. Sami si vyberiete, ktorá používateľka má najlepšie predpoklady, aby hájila záujmy vašej značky a šírila ju na našej stránke.

3) Kandidátka prejde školením projektového manažéra

Ambsádorka značky je nezávislá používateľka Modrého koníka, ktorá pozná vašu značku len zvonku. Pred začiatkom spolupráce sa s ňou však máte možnosť osobne stretnúť a navzájom sa spoznať.

Pre novú Ambasádorku je pripravené školenie. Jeho časť dodáme my, keďže už vieme, čo funguje a čo nie, máme tiež isté pravidlá, čo sa môže, čo naopak nepovoľujeme.

Druhá časť školenia je hlavne o vás. Vy prezentujete informácie o značke a hlavne svoje očakávania od Ambasádorky. Spoločne si nastavíte stratégiu komunikácie a cielej celej spolupráce.

Nastavenie cieľov je obzvlášť dôležité, aby ste si mohli kampaň priebežne, ale tiež na jej konci vyhodnotiť.

4) Ambasádorka začne tvoriť obsah a šíriť dobré meno značky

A môže sa začať pracovať! Teda vaša nová Ambasádorka môže začať pracovať.

Jej tvorba je nezávislá, príspevky si vytvára sama. Spoločne však môžete tvoriť stratégiu a vymýšľať spôsoby, ako zaujať cieľovú skupinu mamičiek.

Od nás dostanete každý mesiac report, v ktorom vám zhrnieme aktivitu Ambasádorky. Uvidíte jej dosah na ostatné používateľky, množstvo fanúšikov vašej značky či najlepšie príspevky za dané časové obdobie.

Ak vás zaujíma, ako vyzerá Ambasádorka značky v praxi, hlavne jej komunikácia a príspevky, môžete si pozrieť niektoré z aktuálnych značiek, ktoré tento produkt u nás využívajú:

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Príďte k nám na kávu.

Stačí, ak nás kontaktujete: