Brandovaný obsah čiže branded content môže byť článok, obrázok, video alebo akýkoľvek ďalší druh obsahu, ktorý v sebe nesie zároveň odkaz na určitú značku, produkt či službu. Nie je to však klasický PR článok alebo televízna reklama, pretože tie majú jediný cieľ – promovať niečo komerčné.

Brandovaný obsah oproti tomu primárne ľudí zabáva, až v druhom rade niečo komerčné promuje. Obvykle je to kombinácia zábavy a propagácie. Je veľmi cielene vytváraný tak, aby ľudí zaujal, aby naň reagovali, a na rozdiel od tradičnej reklamy, ktorá môže pôsobiť vyrušujúcim až nepríjemným dojmom, sa snažia svojho užívateľa „nevystrašiť“ komerčnou povahou.

Môže to teda byť napr. vtipné video určené pre sociálne siete a vytvorené tak, aby ho ľudia šírili, a ktoré bude zároveň obsahovať nápoje značky Coca-Cola alebo autá značky Mercedes. Reklama v tomto prípade dosahuje svoj cieľ nenásilne a akosi mimochodom.

* Značka Dove vydala video o „skutočnej kráse“ pre ženy, ktoré rieši rozdiel medzi tým, ako ženy vnímajú samé seba a ako ich vnímajú ostatní. Primárne má video svoje posolstvo a dobrú myšlienku, sekundárne propaguje značku Dove. Ide teda v skutočnosti o brandovaný obsah. Video má takmer 70 miliónov zhliadnutí.

Brandovaný obsah zvyčajne radíme medzi druhy natívnej reklamy, pretože spĺňa jej charakteristiky – splýva s okolitým obsahom, nevyčnieva a nevyrušuje svojou komerčnou povahou ako iné tradičnejšie reklamy. Rovnako ako ostatné druhy natívnych reklám aj brandovaný obsah na prvý dojem nemusí pôsobiť ako reklama, len ako ďalšia prirodzená súčasť webu alebo média, kde sa objavuje. To má samozrejme za následok intenzívnejšiu reakciu užívateľov, viac kliknutí na reklamu, dlhší čas používateľa strávený s reklamou a podobne.

Firmy tento druh reklamy veľmi rady používajú, pretože sa ľahko a rýchlo organicky a virálne šíri medzi ďalších používateľov. Nezriedka sa stáva, že dosah reklamy je taký obrovský, že efektívne pokryje pôvodné náklady, ktoré naopak nebývajú vysoké.

Na Modrom koníkovi napríklad v rámci natívnej reklamy realizujeme s klientmi kampane formou ambasádoriek, testovania so zákazníkmi a dní so značkou – pozrite si naše reklamné formáty.