Modrý koník podnikol v spolupráci s Henkel Slovensko reklamnú kampaň Skúsenosti so značkou. Išlo o propagáciu známej aviváže Silan. Klient si nás vybral z dôvodu vysokej afinity k ich cieľovej skupine. Tá je navyše na koníku veľmi aktívna a reklamný formát sa preto k príslušnému produktu zdal úplne ideálny.

Tereza Cabov, Brand manažérka spoločnosti, sa vyjadrila o kampani takto:

„Kampaň bola zameraná na aviváže značky Silan, pre ktoré sa hľadalo 10 testeriek. Používateľky sa hlásili do testovania balíčka s mixom produktov Silan, následne vytvorili recenzie na každý výrobok doplnený fotografiami. Recenzie boli propagované cez sociálne siete a nadväzovala na ne ďalšia súťaž pre používateľky. Bol to pilotný projekt, preto sme k tomu pristupovali veľmi otvorene.

Kľúčová bola voľba spôsobu promovanej značky – teda forma testovania a následné recenzie. PR článok, výzva, výber testeriek a promo na sociálnych sieťach bolo v réžii Modrého koníka a my sme nemali potrebu do tohto procesu nijako zasahovať. Napriek tomu sme mali vždy možnosť odsúhlasiť a skontrolovať materiály vopred. Na záver bol zaslaný report.“

Mamičky poskytujú spätnú väzbu a značku odporúčajú ďalej

Testovanie má u nás veľký úspech, zvyčajne sa hlásia desiatky až stovky žien – viac informácií tu. Počas niekoľkých týždňov produkty testujú a potom sa s nami delia o svoje skúsenosti.

Všetky recenzie produktov Silan si môžete pozrieť tu.

Spätná väzba skutočných spotrebiteľov dáva klientovi podrobné podklady, z ktorých môže vychádzať v ďalšom vývoji produktov aj v marketingových aktivitách. Klient sa tak nemusí v tvorbe ďalších predajných textov držať domnienok, ale môže vychádzať z reálnych skúseností, ktoré takto ľahko získa, a predovšetkým sa dozvedá o výhodách produktu, ktoré si zákazníci cenia najviac.

Ďalšou výhodou formátu je, že používateľky, ktorým Modrý koník umožňuje testovanie, o svojej účasti veľmi rady hovoria vo svojich sociálnych kruhoch. Teda nielen na Facebooku a Instagrame, kde svoje skúsenosti nadšene zdieľajú, ale aj so svojimi priateľmi v skutočnom živote.

Okrem 324 604 zobrazení, ktoré recenzie na MK získali, tak produkt získava aj nespočetné množstvo diskusií a odporúčaní v offline svete. Ústne odporúčanie stále patrí k najefektívnejšej forme marketingu a toto je jednoduchý spôsob, ako ho vyvolať.

Komentár klienta po kampani

„Vďaka kampani sme zasiahli veľké množstvo používateliek. Tiež sme získali štruktúrované recenzie, s ktorými máme možnosť ďalej pracovať. Ciele teda boli splnené. Business výsledky sme nehodnotili, pretože cieľom kampane neboli okamžité konverzie,“ pokračovala Tereza Cabov, Brand manažérka Henkel Slovensko.