DMP alebo data management platform je technologcká platforma, ktorá zbiera a riadi dáta pre účely cielenia na špecifické segmenty podľa správania a záujmov užívateľov.

Modrý koník má vlastné dáta, ktoré vznikli na základe sociodemografických a behavioránlych dát o používateľkách.  

Nepoužívame štatistické metódy na „odhadovanie“ dát o používateľkách, preto sú naše dáta presné a cielením relevantnej reklamy na ne dosiahnete lepší výsledok kampane.

Z prezentácie, s ktorou sme sa predstavili na Adform coworking days v Bratislave, vyberáme to najzaujímavejšie:

Programmatic formáty na Modrom koníku

Segmenty pre programatické cielenie na Modrom koníku

(zoradené podľa veľkosti od najpočetnejších)

 

Ak potrebujete osloviť iný segment, ktorý môže byť aj väčší ako tieto, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo zahrnúť publiká s používateľkami Modrého koníka do vašej kampane + príklady:

  • spoľahlivé a unikátne dáta, nepoužívame metódu „odhadovania“ o používateľkách,
  • konkrétna predstava o veľkosti jednotlivých segmentov,
  • pestrá segmentácia podľa toho, čo nám vyplnili používateľky alebo ako sa na stránke správali,
  • jednoduché použitie v internej kampani, v Adforme a  Google Ad Manageri,
  • možnosť kombinovať viac segmentov v kampani,
  • lepší výsledok kampane vďaka presnejšiemu cieleniu,
  • keď viete, komu sa reklama zobrazí, dokážete tomu prispôsobiť ponuku (napr. eshop s tovarom pre batoľatá, škôlkarov aj školákov, môže rozdeliť svoju ponuku pre matky s deťmi rôznych vekových skupín),
  • zaujímavé aj z hľadiska načasovania kampane (príklady: 1. back to school kampane zacieľte na Matky s deťmi 2-4 roky a Matky s deťmi 4 roky+; 2. do kampane s tovarom pre deti do 1 roka nezabudnite zahrnúť aj veľkú skupinu Tehotných; 3. darčeky pre mužov zacieľte na všetky ženy – Vianoce sa blížia 😉)

Kedy a ako využiť dáta Modrého koníka

Plánujete alebo realizujete niektorú z našich natívnych kampaní? Využite nazbierané publiká v retargetingovej kampani.
Ak máte kampane cielené na iné publiká, využite synergiu, ktorú docielite tým, že do kampane zapojíte aj segmenty Modrého koníka.

Nezabudnite, že za nákupným rozhodnutím stojí, alebo sa na ňom do značnej miery podieľa, práve žena. A netýka sa to iba skôr ženských oblastí ako sú móda, krása, deti, rodina, ale tiež bývania, bankových účtov, áut, dovoleniek a pod. Viac sa tejto téme venuje agentúra Visibility vo svojom webináriNapokon, aj v našich segmentoch nájdete okrem zdravia, módy či varenia aj nábytok, domáce spotrebiče či domácich miláčikov, takže cieleniu na ženy zdar.

Pozrite si celú prezentáciu a veľkosti segmentov v tisícoch (k).

Kde nás môžete stretnúť

Najbližšie sa na vás tešíme na konferencii Digital Rulezz 27.11.2018 v Bratislave. Vystúpime s prezentáciou na tému Natívna reklama v tématických komunitách – Slovenské diskusné fóra, kde sú vaši zákazníci, a ako im predávať.

Ak sa jej nemôžete zúčastniť, naše postrehy z podujatia nájdete v decembri na tomto blogu a v našom newslettri. Sledujte nás.