Spomínate si ešte na časy počas štúdia na strednej či vysokej škole? Aké to boli krásne chvíle, však? Škoda len, že vtedy sme neverili, že na ne ešte budeme spomínať ako na jednoduchý a v podstate bezstarostný život.

Aká je podľa teba úroveň našich škôl v porovnaní s inými krajina EÚ?

Napriek tomu, že všade okolo, z médií, od učiteľov i študentov, počuť viac sťažností než chvály, v našom prieskume sme zistili, že tri štvrtiny slovenských žien vnímajú kvalitu slovenských škôl na úrovni európskeho priemeru.

Menší počet opýtaných, približne každá piata žena, vidí v našich školách veľkých priestor na zlepšenie, oproti ostatných krajinám Európskej únie.

Myslíš si, že je pre uplatnenie dôležité mať vysokú školu?

Majú podľa teba vzdelaní ľudia väčšiu šancu byť bohatí?

Je podľa teba súvis medzi vzdelaním a šťastným životom?

Uplatnenie na trhu práce, šanca stať sa bohatým a perspektíva šťastného života boli vždy spájané s formálnym vzdelaním, vysokoškolským diplomom a titulom. Dnes sa však situácia postupne mení.

Ako vidíme aj na odpovediach našich používateliek, v priemere dve tretiny žien si myslia, že vysoká škola automaticky neprinesie prácu, vyššiu plácu či spokojnejší život.

Dôležitejšími faktormi sú pravdepodobne schopnosti a skúsenosti uchádzača o prácu, vykonaná práca a očakávania od života.

Myslíš si, že ľudia reagujú inak, ak má niekto pred menom titul?

Napriek tomu, že si veľká väčšina slovenských žien myslí, že vysoké školy už dnes strácajú svoju dôležitosť a majú len malý vplyv na život po škole, stále len titul dôležitý. Aspoň tak nám odpovedali v poslednej otázke nášho prieskumu. Pravdepodobne sa situácia mení aj tu, avšak titul pre menom stále znamená väčší rešpekt.

Dnes môžeme vidieť, že aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním svoj titul používajú menej. Stačí si pozrieť vizitky či e-mailové podpisy vašich kolegov či spolupracovníkov. Uvidíme, ako bude situácia vyzerať o pár rokov.

Vzorka uvedeného prieskumu: 1 929 respondentov | Realizácia: október 2015