Prieskum, ktorý sme uskutočnili v marci a apríli 2021 na Modrom koníku na vzorke 1260 mamičiek, ukázal, že najviac mamičiek (66%) ostáva na materskej dovolenke kontinuálne 2-6 rokov. Najčastejšie prekážky v práci popri deťoch bolo skĺbenie všetkých povinností, chýbajúce peniaze alebo nápad na realizáciu. Pozrite sa, čo sme zistili o mamičkách a práci v našom najnovšom prieskume. 

Ako si mamičky privyrábajú a ako získavajú zákazníkov

Až 30% mamičiek si počas materskej dovolenky privyrábalo. Pre takmer polovicu boli hlavnou motiváciou peniaze, štvrtina pracovala preto, že ich práca bavila, 14% žien našlo v práci sebarealizáciu a takmer 10% uniklo od rodinných povinností. 

Kým vlastný biznis malo 12,85% mamičiek, 24% sa venovalo tomu čo v práci predtým ale doma, 37% uviedlo, že si zarábalo iným spôsobom (handmade, pečenie, stráženie detí a pod).

Väčšina mamičiek, 43% získavala zákazníkov cez kamarátov, známych a rodinu, takmer 23% cez svoj profil na sociálnej sieti. Len 6,5% si platilo reklamu na sociálnych sieťach, internetových stránkach alebo v miestnych tlačovinách. 

Prečo nemohli pracovať

Pre mamičky, ktoré chceli pracovať, ale nešlo to podľa ich očakávaní, bolo najťažšie skĺbiť všetky povinnosti. Uviedlo to až 48,54% z nich. Ďalšou prekážkou boli chýbajúce peniaze, aby nápad zrealizovali (17,07%), alebo im chýbal nápad (16,34%). Niektoré nezískali dostatočný počet zákazníkov (8,78%) alebo nevedeli nápad zrealizovať (5,37%).

Plány po rodičovskej dovolenke

Aké majú plány po rodičovskej dovolenke? Na svoju pôvodnú pozíciu sa vráti 43,47%mamičiek. Inú prácu si našlo 31,02%. Doma s deťmi ostane 14,24% opýtaných. Na inú pozíciu sa k zamestnávateľovi vráti 7,54% a vlastný biznis si otvorilo 3,73% mamičiek. 

Dôvody, prečo sa niektoré nevrátia k pôvodnej práci, sú rôzne. Nevyhovujúci čas (práca cez víkend, na smeny) prekáža 28% žien, 24% mamičiek to neumožnil zamestnávateľ, 19,08% napísalo iné dôvody, najčastejšie vzdialenosť, zrušenie firmy, alebo predtým nepracovali. Práca bola pri deťoch náročná a už ďalej nevyhovovala 17,23% mamičiek. 

A čo by motivovalo mamičky, aby sa vrátili do práce skôr? Najviac sa opakovali odpovede flexibilný pracovný čas (17,71%) a skrátený pracovný úväzok (19,49%). Firemnú škôlku alebo iné benefity spojené s deťmi by privítalo 13,39%. Vyšší plat by presvedčil 13,31% žien. Dobrý kolektív v práci je dôležitý pre 5,34%. Takmer 31% žien chce ostať doma s deťmi.