Návrat žiakov a študentov do škôl sa blíži, a to znamená jediné – marketéri majú plné ruky práce s kampaňami back to school. Jednou z najobľúbenejších stratégii, ako osloviť mladých zákazníkov, je spotrebiteľská súťaž. Aké pre ňu platia zákonné pravidlá a ako zabezpečiť, aby mala úspech u spotrebiteľov a zároveň vám priniesla skutočnú hodnotu?

Aby pre vašu firmu znamenali spotrebiteľské súťaže výhru, treba poznať niekoľko zásadných princípov, ktoré sa s nimi spájajú. Poďme si ich hneď na začiatku predstaviť:
1. Súťaž musí byť v súlade so zákonom a mať pravidlá
2. Súťaž by mala mať určité ciele
3. Súťažiť nemožno bez atraktívnej výhry
4. Súťaž sa koná prostredníctvom konkrétnych kanálov (napr. sociálnych sietí)
5. Výsledky súťaže (najmä tie marketingové) je vždy potrebné zmerať a vyhodnotiť

Bonus: Príklad úspešnej súťaže

Krok prvý: Čo hovorí zákon?

Prvým a najdôležitejším aspektom spotrebiteľskej súťaže je jej súlad so zákonom, konkrétne so zákonom o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa v súčasnej dobe pravidlá organizovanie riadi.

Čo konkrétne teda zákon stanovuje?

Podľa zákona sa spotrebiteľská súťaž považuje za obchodnú praktiku. To znamená, že ako taká nesmie byť nekalá, klamlivá či dokonca agresívna. Pozor teda na súťaže „len na oko“. Pokiaľ by niekto organizoval súťaž a nemal v úmysle či zabudol vyplatiť výhru (alebo sľúbenú výhru vôbec nemal k dispozícii), jedná sa o podvod. Ďalšou zásadou je, že by účasť v súťaži nemala byť podmienená žiadnym vkladom, (poskytnutím finančného plnenia). V tej chvíli sa totiž dostávate z kolonky „spotrebiteľská súťaž“ do kolónky „hazardná hra“ (vklad je v takom prípade považovaný za stávku).

Podmienky súťaže

Aby ste mohli nepríjemné právne záležitosti pustiť z hlavy, je najlepšie spísať podrobné podmienky súťaže a vyvesiť ich na verejne prístupné miesto – napríklad na váš web alebo stránku na Facebooku. Podmienky vám totiž umožnia kryť si z hľadiska zákona chrbát a poistiť sa proti všetkým scenárom, ktoré by mohli nastať. Podmienky súťaže by mali obsahovať:
 Aké sú pravidlá
 Aké sú podmienky účasti
 Kedy súťaž začína a končí
 Akým spôsobom sa vyberie víťaz
 Aká je výhra a ako dôjde k jej odovzdaniu
 Súhlas so spracovaním osobných údajov (rozhodne neberte GDPR na ľahkú váhu).

Krok druhý: Ako určiť ciele súťaže

Legálny rámec teda máme určený, teraz prichádza na rad zamyslieť sa nad tým, čoho chcete súťažou dosiahnuť. Teraz nemáme na mysli cieľ tipu „Chceme, aby súťažiaci posielali fotky z dovolenky.“ Myslíme vplyv na vašu firmu, ktorý by mala súťaž mať. Chcete napr.:
 Zozbierať relevantné kontakty (tzv. leady) na potenciálnych zákazníkov?
 Chcete zvýšiť povedomie o značke?
 Chcete zvýšiť predaj určitého produktu alebo sortimentu?
 Osloviť nových zákazníkov?

Akonáhle si cieľ určíte, je potrebné sa zamyslieť nad spôsobom, akým ho budete merať. Od cieľov súťaže sa odvíjajú aj jej marketingové kanály a rozpočet. To platí vzájomne – často sa naopak ciele odvíjajú od rozpočtu, ktorý je k dispozícii.

Pri realizovaní súťaží na Modrom koníku sledujeme a dodávame tieto dáta: počet zapojených použivateľov, počet unikátnych zobrazení, počet preklikov na stránku.

Krok tretí: Aby výhra bola výhra

V prípade výhry samozrejme platí, že vyššia či inak atraktívna výhra pravdepodobne priláka vyšší počet účastníkov súťaže. Jej hodnota sa potom logicky odvíja aj od rozpočtu, ktorý máte k dispozícii. Je tu však ešte jeden aspekt, na ktorý by ste nemali zabudnúť. Pokiaľ výhra prekročí 350 EUR, je potrebné odviesť daň vo výške 19 % (túto daň odvádza výherca), pričom za základ dane sa považuje len príjem prevyšujúci uvedenú hranicu. Pokiaľ je to váš prípad, je dobré na túto skutočnosť upozorniť v podmienkach súťaže.

Krok štvrtý: Súťažíme, ale kde?

Prichádza na rad výber súťažného ihriska, teda kanálov a platforiem, na ktorých sa bude súťaž odohrávať a kde sa bude propagovať. V dnešnej dobe sa priam ponúkajú toľko obľúbené sociálne siete, ktoré majú veľa výhod – sú interaktívne, ponúkajú k tomuto účelu praktické nástroje, a navyše sú tu pozitívne vedľajšie účinky v podobe prilákania nových fanúšikov a rozširovanie komunity.

Dajte si však pozor na dve hlavné nástrahy spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach. Po prvé, môže sa stať, že pokiaľ nastavíte podmienky súťaže nevhodne, zvýšite angažovanosť a interakcie na vašom účte iba dočasne. Akonáhle potom súťaž skončí, z účastníkov sa stane „mŕtva váha“ – teda ľudia, ktorí sa mimo súťaže o váš produkt nezaujímajú. Takýto výsledok k budovaniu komunity samozrejme neprispeje, naopak vám môže kaziť hodnotenie stránky.

Druhou vecou, ​​na ktorú by ste si mali dať v prípade sociálnych sietí pozor, sú pravidlá pre súťaže stanovené samotnými platformami. Napr. Facebook má pravidlá pre organizovanie súťaží stanovené veľmi striktne – podmienkou účasti v súťaži nesmie byť toľko obľúbené zdieľanie príspevku, stránky alebo označovanie priateľov.

Zaujímavý formát súťaže môžete zrelizovať aj na Modrom koníku, kde 30 000 aktívnym používateľkám pošleme upozornenie o súťaži. Používateľky sa klasicky zapájajú komentovaním súťažného príspevku. Pri samotnom zapojení sa do súťaže dokážeme skryť odpovede ostatných používateliek a preto, ak je podmienkou zapojenia sa napr. nájdene zaujímavej informácie o vašom produkte na vašom webe, používateľky skutočne musia nájsť odpoveď u vás (nemôžu od seba „odkukávať“). Viac info o našich súťažiach nájdete tu.

Krok piaty: Hodnotenie výsledkov súťaže

Vymysleli ste pravidlá, spísali podmienky, vybrali atraktívnu výhru a formát, vyhlásili víťaza… Máte pocit, že súťaž je úspešne za vami? Kdeže, teraz prichádza na rad to najdôležitejšie: vyhodnotenie. Je veľmi užitočné pozrieť sa na marketingové metriky súťaže (tie, ktoré ste stanovili v druhom kroku) a ich výsledky. Ako aj tie, ktoré je možné ľahko spočítať (napr. dosah, engagement, množstvo účastníkov/leadov atp.), tak aj tie, ktorých zhodnotenie je viac komplexné (vplyv na predaj, prilákanie nových zákazníkov, vplyv na reputáciu značky či povedomie spotrebiteľov o produkte či značke). Len tak sa môžete s ďalšou súťažou opäť posunúť alebo na predchádzajúcu nadviazať. Uvidíte, že takýto prístup bude nielen baviť fanúšikov (pretože budú mať vaše súťaže hlavu a pätu a nebudú sa opakovať), ale aj vás a vašu firmu (keďže budú mať súťaže reálny pozitívny vplyv na jej fungovanie).

Bonus: Príklad úspešnej súťaže

Pred pár dňami sme ukončili veľmi úspešnú súťaž na Modrom koníku. Keďže každú súťaž u nás archivujeme, stále si ju môžete pozrieť na tomto odkaze. Súťažilo sa, tématicky, o ŠKOLSKÚ TAŠKU ERGOBAG alebo SADU POTRIEB KOH-i-NOOR. Nemôžeme vám síce poskytnúť všetky údaje z kampane, ale to, že sa do nej zapojilo cez 2 000 unikátnych používateliek, vidíte aj sami. Odpovede (komentáre) boli počas konania súťaže skryté, preto aj počet návštev na stránku klienta bol enormný. Klient tak zvýšil povedomie o svojich produktoch, nasmeroval cieľovú skupinu na svoju stránku a zabavil používateľky.

Ako vidíte, úspešná realizácia spotrebiteľskej súťaže vás bude stáť nejaký čas, energiu a tiež peniaze. Napriek tomu existuje mnoho príkladov, ktoré dokazujú, že tento formát, obľúbený zákazníkmi aj firmami, má vo vašej marketingovej stratégii svoje miesto. Tak neotáľajte a okoreňte svoje back to school kampane súťaží! Vďaka Modrému koníkovi už viete, ako na to. Ozvite sa, určite zrealizujeme zaujímavú súťaž aj o vaše produkty.