Modrý koník má najviac pozornosti zo všetkých stránok na slovenskom internete. Sme dlhodobo na prvom mieste v dĺžke času jednej návštevy. Priemerný strávený čas na reálneho užívateľa je 02:19:15, priemerný strávený čas na návštevu je 10:18. (Zdroj: https://aimmonitor.sk/ – február 2019).

Každá druhá žena vo veku 20 – 39 rokov pravidelne navštevuje Modrého koníka. Mesačne našu stránku navštívi 629-tisíc užívateľov (RU podľa AIM monitor), 122-tisíc je prihlásených. Na Slovensku dosahujeme mesačne 95 miliónov zobrazení.

Naše používateľky veľmi dobre reagujú najmä na natívne kampane, ktorých obsah v prevažnej miere samy tvoria, ale poskytujeme aj reklamný priestor pre všetky najväčšie a najznámejšie display formáty a kampaň môžete doplniť aj o správu do internej pošty alebo súťaž.

Keďže disponujeme vlastnými sociodemografickými a behaviorálnymi dátami o používateľkách, ponúkame inzerentom široké možnosti cielenia.

Naše sociodemografické dáta sú uvedené samotnými používateľkami (declared data), a preto predpokladáme, že prostredníctvom cielenia na ne budú výsledky kampane lepšie, ako keď sociodemografické dáta iba odvodzujete (inferred data) na základe obsahu, ktorý im poskytujete, alebo ak necielite vôbec.

Aktuálne tieto data overujeme na niekoľkých kampaniach. Keď budeme mať konkrétne výsledy, radi sa o ne s vami podelíme v ďalších blogpostoch.

Na obrázku vidíte displejové formáty, ktoré viete zacieliť podľa nami zozbieraných dát v rámci stránky Modrý koník.

Viaceré z formátov (Billboard, Halfpage/Doublesquare, Large Rectangle, Native Content Ad a Video outstream) sú optimalizované aj pre mobilnú verziu stránky, čím umožňujú väčší reach ako pri použití formátov, ktoré sa zobrazujú výlučne v desktopovej verzii.

Ak sa rozhodnete pre veľký overený brandový formáty Branding, skombinujte ho s formátom Halfpage (Doublesquare), ktorý je veľkosťou výrazný a tiež ho zobrazujeme aj v mobilnej verzii.

Možnosti cielenia na Modrom koníku:

  • Ženy (viac ako 280-tisíc unikátov)
  • Ženy podľa veku (zoradené od najpočetnejších: 25 – 29 r, 30 – 34 r, 35 – 39 r, 20 – 24 r, 40 – 49 r)
  • Ženy – matky (88,6% používateliek má aspoň jedno dieťa)
  • Tehotné
  • Tehotné s 1. dieťaťom
  • Matky s dieťaťom podľa veku (do 1 roku, do 2 rokov, 2-5 ročné)
  • Podľa bydliska (okres, obec, kraj)
  • Podľa záujmu (móda, zdravie, domáce spotrebiče, nábytok, domáci miláčikovia, varenie, financie)
  • Podľa engagementu
  • Remarketing podľa dát z natívnych a display kampaní

V novembri minulého roka sme mali prezentáciu na Adform Days o našich publikách, pozrite si prezentáciu a veľkosť našich publík v tisícoch (k) tu.

Segmenty publík zoradené od najpočetnejších:

Sociodemografické Žena
Matka s dieťaťom 4 roky+
Tehotná
Matka s dieťaťom 2-4 roky
Tehotná s prvým dieťaťom
Matka s dieťaťom 1-2 roky
Matka s dieťaťom 0-12 mesiacov
Matka s prvým dieťaťom 0-12 mesiacov
Záujmové Móda
Nábytok
Varenie
Zdravie
Domáce spotrebiče (aj cz)
Domáci miláčikovia (iba cz)
Remarketing natívnych kampaní Skúsenosti so značkou
Ambasádorka značky

Dni so značkou
Súťaž
Natívny článok

Na sociodemografické a záujmové segmenty môžete programaticky cieliť aj v reklamných sieťach Google Ads a Adform, a to všetky veľké display formáty vrátane videa.

Výhodám cielenia na naše publiká sme sa podrobnejšie venovali v tomto článku.