V roku 2014 Interactive Advertising Bureau (IAB, združenie pre internetovú reklamu) uznalo natívnu reklamu ako novú formu reklamy. Je to najrýchlejšie rastúci reklamný segment, ktorý v rokoch 2017 až 2018 zaznamenal 35% nárast.

Natívna  reklama sa tak stala jedným zo spôsobov, ako osloviť nové publikum a komunikovať s tým existujúcim. Formáty natívnej reklamy sú menej rušivé ako bannery alebo invazívne pop-up reklamy. Ďalším benefitom je, že natívna reklama sama priťahuje pozornosť používateľov svojím atraktívnym obsahom (metóda pull) na rozdiel od klasickej reklamy, ktorá informácie návštevníkom internetu “vnucuje” (metóda push). Oba spôsoby však na používateľov internetu vplývajú bez ohľadu na to, či si jej vplyv uvedomujú alebo nie.

Klasický marketing je, keď hovoríte svetu, že ste superstar. Obsahovým marketingom to dokazujete

Natívny obsah, ktorý pre vás vytvoria buď vaši existujúci zákazníci alebo influenceri, môžete využívať aj v iných mediatypoch ako napríklad v tlačených katalógoch, televíznej reklame alebo na svojich webových stránkach.

Nárast internetu prispel k rozdrobeniu trhu, čo znamená, že užívatelia prenikli do nových segmentov s rôznymi preferenciami a potrebami. Inzerenti potrebujú osloviť široké a rôznorodé publikum na rôznych zariadeniach a platformách.

Ako využiť rozdrobenie trhu pomocou natívnej reklamy?

Dôležitá je tvorba pútavého obsahu, ktorý dokážete distribuovať rôznymi komunikačnými kanálmi a platformami na čo najväčšie publikum z vašej cieľovej skupiny.

Týmto spôsobom zvýšite povedomie o značke (awareness) a vzbudíte záujem (interest) svojej cieľovej skupiny o vaše produkty a služby.

Ak ďalej podporíte záujem potenciálnych zákazníkov dôveryhodnými referenciami o svojich produktoch vo fáze rozhodovania o nákupe (consideration) ste na najlepšej ceste ako dokončiť tento proces predajom (purchase).

 

V poslednej fáze prichádza na rad výkonnostný marketing, ktorý prostredníctvom zberu dát (DMP) o konzumentoch vášho obsahu dokáže osloviť potenciálnych klientov a prispeje k uskutočneniu konverzie.

V závislosti od povahy vášho produktu, môžete prostredníctvom výkonnostného marketingu oslovovať svojich potenciálnych zákazníkov rôzne dlhý čas, a to hlavne remarketingom.

Závisí, či predávate rýchlo obrátkový tovar (FMCG) alebo produkty, pri nákupe ktorých potrebuje zákazník dlhší čas na svoje nákupné rozhodnutie. Rovnakým spôsobom sa môžete svojim existujúcim zákazníkom pripomínať buď s novými produktami alebo im ponúkať dodatočné služby či rozšírenia.

V USA porastie natívna reklama v rámci display na 60%

Úspech natívnej reklamy v USA pripisujú masívnemu nárastu sociálnych sietí a mobilných zariadení. Práve do mobilných zariadení ide 90% peňazí, natívnej reklame sa prispôsobujú stránky aj aplikácie. Popri tom sa rozvíja aj programatické nakupovanie natívnej reklamy, najmä pre nesociálne platformy, a čaká ho rast a inovácie.

Ako sa darí natívnej reklame u nás

Podľa posledného merania IAB Slovakia v roku 2018 narástli výdavky do natívnej reklamy na Slovensku o 38% z 3 na 4,2 mil Eur. (zdroj: IAB Slovakia)

Z celkovej display reklamy v ČR natívna reklama v roku 2018 dosiahla 3% podiel (622 mil. Kč), medziročne vzrástla dvojnásobne (+97%) a pre rok 2019 je u nej odhadovaný 18% rast. (zdroj: SPIR)

Zdroje: Forbes.com

Emarketer.com

Príručka o natívnej reklame Obsah, ktorý ľudia milujú